Ştefan Cazimir (ed)

Om al catedrei, om al scrisului, om al cetăţii, ŞTEFAN CAZIMIR s-a născut la Iaşi la 10 noiembrie 1932, a urmat cursurile primare şi secundare la Piatra Neamţ, iar pe cele superioare la Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti. Membru al Catedrei de literatură română din cadrul aceleiaşi facultăţi (1955-2001), a străbătut toate gradele ierarhiei didactice până la cel de profesor. Doctor în filologie (1967). Profesor emerit (2011). Intrat în viaţa politică în 1990, ca preşedinte-fondator al Partidului Liber-Schimbist. Deputat în trei legislaturi (1990-1992, 1992-1996, 2000-2004). Decorat cu Ordinul Cangurului în gradul de Mare Maestru. Membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Volume publicate: Pionierii romanului românesc (antologie), Editura pentru Literatură, 1962; Caragiale - universul comic, Editura pentru Literatură, 1967; Tensiunea lirică, Editura Eminescu, 1971; Amintiri despre Caragiale (antologie), Editura Minerva, 1972; Stelele cardinale. Eseu despre Eminescu, Editura Eminescu,1975; Antologia umorului liric, Editura Minerva, 1977; Pygmanolion. Eseu de mitologie comparată, Editura Cartea Românească, 1982; Drumuri şi zări. Antologie a prozei româneşti de călătorie (în colaborare), Editura Sport-Turism, 1982; Nu numai Caragiale, Editura Cartea Românească, 1984; Alfabetul de tranziţie, Editura Cartea Românească, 1986 (ediţia a II-a, revăzută, Humanitas, 2006); I.L. Caragiale faţă cu kitschul, Editura Cartea Românească, 1988; Pentru contra, Editura Porus,1991; Râsete în Parlament, Editura Carro, 1994; Caragiale e cu noi! , Editura Garamond, 1997; De ce, nene Iancule?, Editura Carro, 1998; Honeste scribere, Editura Naţional, 2000; Caragiale recidivus, Editura Naţional, 2002; Potcoave de purici, Editura Albatros, 2003; Ştefan Cazimir, Editura Hasefer, 2006; Epistolă către Odobescu, Editura Palimpsest, 2010.
De acest autor:

1
Amintiri despre Caragiale

„Literatura română nu cunoaşte autor a cărui prezenţă fizică în mijlocul contemporanilor să fi fost pătrunsă mai viu de atmosfera creaţiei sale, autor la care, între spaţiul manifestării curente şi acela al ficţiunii, să se arcuiască punţi mai numeroase....detalii

296 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 38.44 lei

in libhumanitas.ro

2

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 23.03 lei

in libhumanitas.ro