Alexander Baumgarten

ALEXANDER BAUMGARTEN este conferenţiar universitar şi director al Departamentului de Filozofie Premodernă şi Românească al Universităţii „Babeş-Bolyai“ din Cluj. Conduce câteva colecţii dedicate filozofiei antice şi medievale ale unor prestigioase edituri din România, unde a publicat peste zece volume de ediţii bilingve comentate. Pasiunea sa pentru Aristotel s-a născut, de aceea, în chip firesc, din necesitatea de a-i aprofunda opera, adevărată „placă turnantă“ pentru mileniul de filozofie aflat în centrul preocupărilor sale. Din opera filozofului din Stagira a tradus două lucrări funramentale: Politica (2001) şi Despre cer (2005).
De acest autor:

2
7 idei înrâuritoare ale lui Aristotel

„Omul lui Aristotel are parte de câteva imprecizii fructuoase. Mai întâi, limba şi gândirea lui spun cum este lumea. Ele spun că este mereu variabilă, dar numai sub forma unor compuşi din forme şi materii. De aceea, limita de rostire şi cunoaştere a omului este compusul, sub forma propoziţiilor sau a conceptelor....detalii

160 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 22.16 lei

in libhumanitas.ro

3
Principiul cerului

Problema unitatii intelectului sau cea a eternitatii lumii nu sunt nici probleme disparate, nu sunt nici obiecte proprii medievistilor, menite etern sa fie subiecte de articole specializate pe istoria manuscriselor, a surselor literare sau a stabilirii succesiunilor de idei....detalii