Ana Maria Sandu (ed.)
De acest autor:

1
Cu ochii-n 3,14
O antologie Dilema veche alcatuita de Ana Maria Sandu, cu ilustrații de Dan Stanciu

O lume privită cu ochii-n 3,14 de Magdalena Boiangiu, Tita Chiper, Marius Chivu, Adrian Cioroianu, Radu Cosaşu, Adrian Damian, Cristian Ghinea, Stela Giurgeanu, Andrei Manolescu, Matei Martin, Patricia Mihail, Ruxandra Mihăilă, Cristian Munteanu, Cezar Paul-Bădescu, Matei Pleşu, Adina Popescu, Iaromira Popovici, Ana Maria Sandu, Simona Sora, Dan Stanciu, Mădălina Şchiopu, Alex....detalii

296 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 35 lei

in libhumanitas.ro