Byung-Chul Han

BYUNG-CHUL HAN (n. 1959, Coreea de Sud) este autor şi eseist, pro fesor la Universitatea de Arte din Berlin, unde predă filozofie şi filozofia culturii. A făcut studii de filozofie, germanistică şi teologie catolică în Germania, la Freiburg in Breisgau şi la München. Teza de doctorat, susţinută la Freiburg în 1994, avea ca temă conceptul de „dispoziţie afectivă" în gândirea lui Martin Heidegger. Abilitat ca profesor în anul 2000 la Universitatea din Basel, a activat până în anul 2010 ca docent privat. Între 2010 şi 2012 a fost profesor de filozofie şi teoria comunicării prin mass-media la Universitatea din Karlsruhe. Este autor a aproape douăzeci de cărţi scrise în limba germană. Dintre titlurile mai importante: Martin Heidegger. Eine Einführung / Martin Heidegger. O introducere (1999); Tod und Alterität / Moarte şi alteritate (2002); Hyperkulturalität. Kultur und Globalisierung / Hiperculturalitate. Cultură şi globalizare (2005); Was ist Macht? / Ce este puterea (2005); Müdigkeitsgesellschaft / Societatea oboselii (2010), Transparenzgesellschaft / Societatea transparenţei (2012); Agonie des Eros / Agonia erosului (2012).
De acest autor:

1
Agonia erosului
şi alte eseuri

EBOOK – EPUB / PDF

„Erosul conduce şi seduce gândirea pe căi nebătute... Gândirea se încumetă pe căi nebătute, dar nu se pierde pe ele. În temeiul obârşiei sale, Eros îi arată drumul. Filozofia este traducerea erosului în logos.“ (Byung-Chul HAN)

...detalii
2
Agonia erosului
şi alte eseuri

„Erosul conduce şi seduce gândirea pe căi nebătute... Gândirea se încumetă pe căi nebătute, dar nu se pierde pe ele. În temeiul obârşiei sale, Eros îi arată drumul. Filozofia este traducerea erosului în logos.“ (Byung-Chul HAN)

...detalii

180 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 27.94 lei

in libhumanitas.ro