Charles Darwin

Locul lui CHARLES DARWIN (12 februarie 1809–19 aprilie 1882) în istoria cercetării naturii poate fi determinat cel mai bine prin comparaţie cu acela ocupat de compatriotul său Isaac Newton. Dacă Newton a pus bazele ştiinţei exacte a naturii, un secol şi jumătate mai târziu Darwin a stabilit fundamentele studiului ştiinţific al istoriei vieţii pe Pământ. Ceea ce s-a spus despre Newton, anume că nimeni nu-i va putea egala vreodată contribuţiile în domeniul său de cercetare, se poate afirma cu aceeaşi îndreptăţire şi despre Darwin. Atunci când a fost înmormântat în Westminster Abbey, alături de Newton, puţini s-au mirat. Nu fusese el oare cel mai de seamă englez de la Newton încoace? Pe la mijlocul secolului trecut, atunci când se împlinea un secol de la publicarea Originii speciilor, faimosul paleontolog George G. Simpson afirma că toate răspunsurile date la întrebarea „Ce este omul?“ înainte de apariţia acestei cărţi ar trebui să fie reconsiderate. Mai mult decât orice gânditor şi cercetător, Darwin a schimbat imaginea omului despre sine şi despre locul său în lume. Abordările şi modelele inspirate de teoria evoluţiei speciilor ocupă, astăzi, un loc important nu numai în disciplinele biologice, ci şi în multe alte domenii, precum antropologia, lingvistica, psihologia, sociologia, studiile culturale şi de gen, filozofia cunoaşterii şi filozofia morală.
De acest autor:

1
Originea speciilor
Repovestită și ilustrată de Sabina Radeva

Bestseller Bookfest 2019

...detalii

64 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 39.9 lei

in libhumanitas.ro

2
Autobiografia lui Charles Darwin
Urmată de fragmente din Călătoria unui naturalist în jurul lumii

Traducere de Ioana Miruna Voiculescu, Andrei Bontaş şi Ancuţa Bontaş
Studiu introductiv de Mircea Flonta

...detalii

312 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 49 lei

in libhumanitas.ro

3
Autobiografia lui Charles Darwin
Urmată de fragmente din Călătoria unui naturalist în jurul lumii

EBOOK – EPUB / PDF

Traducere de Ioana Miruna Voiculescu, Andrei Bontaş şi Ancuţa Bontaş
Studiu introductiv de Mircea Flonta

...detalii

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 29.9 lei

in libhumanitas.ro