Christoph Schönborn

CHRISTOPH SCHÖNBORN s-a născut la 21 ianuarie 1945 în Skalken, Boemia, într-o familie princiară (este conte de Schönborn-Wiesentheid) înrudită cu multe alte familii princiare europene. Stabilit în Austria după cel de-al Doilea Război Mondial, intră în monahism în 1963, în cadrul ordinului dominican. Studiază filozofia, psihologia şi teologia la universităţile din Viena, Bonn, Regensburg şi Paris, iar în 1970 este hirotonit preot la Viena. În 1975 devine doctor în teologie la Sorbona şi, până în 1991, predă teologie dogmatică la Universitatea din Freiburg (Elveţia), ca specialist în teologia Părinţilor de limbă greacă şi în teologia Bisericii Ortodoxe. Din 1980 este membru al Comisiei Teologice Internaţionale de pe lângă Vatican; la 29 septembrie 1991 este ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Vienei, în septembrie 1995 este numit arhiepiscop al Vienei, iar în 1998 papa Ioan Paul II îl ridică la rangul de cardinal. Actualul cardinal şi arhiepiscop al Vienei este unul dintre teologii de marcă ai Bisericii Romano-Catolice, reprezentând latura tradiţională a teologiei acestei Biserici, însă cunoaşte îndeaproape şi teologia Bisericii Ortodoxe. Numeroasele şi variatele sale cărţi şi articole sunt fundamentate pe studiul atent al Sfinţilor Părinţi, abordând totodată probleme care ţin de impactul pe care îl are Biserica asupra lumii moderne.
De acest autor:

1
Icoana lui Hristos
O introducere teologică

„În Hristos se descoperă scopul creaţiei: unirea firii umane cu cea divină într-o depăşire paradoxală care înnoieşte firea umană şi îi conferă un mod dumnezeiesc de a fi. Această depăşire care duce firea umană la desăvârşire se numeşte iubire. [...] Iubirea este chipul lui Dumnezeu, expresia centrală a întregii noastre cugetări referitoare la icoană....detalii