Comisia Prezidentiala pentru Analiza Dictaturii Comuniste din Romania
De acest autor:

1
Istoria comunismului din România
Documente – Perioada Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945-1965)

Voulm editat de Mihnea Berindei, Dorin Dobrincu, Armand Goşu

...detalii