Cosmin Marinescu (coord.)

COSMIN MARINESCU, 36 de ani, este conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Economie din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Este autor şi coautor a mai multe cărţi (cum ar fi Instituţii şi prosperitate. De la etică la eficienţă, Libertate economică şi proprietate), articole şi studii ştiinţifice, fiind distins cu premii pentru activitatea publicistică. A participat, ca director de proiect şi cercetător, la diverse granturi de cercetare ştiinţifică. Este fondatorul cursului de Economie Instituţională din cadrul ASE Bucureşti şi coordonator al Centrului pentru Econo mie şi Libertate – ECOL.
De acest autor:

1
Capitalismul. Logica libertăţii

Cartea anului 2013 la Gala Wall-Street.ro

...detalii