Emil Cioran

S-a născut la 8 aprilie 1911 la Răşinari (Sibiu), ca al doilea fiu al lui Emilian Cioran, preot în Răşinari, şi al Elvirei (Comanciu) Cioran. Frecventează, începând din 1921, Liceul „Gheorghe Lazăr" din Sibiu, oraş în care se va muta întreaga familie în 1924. Între 1928 şi 1932, urmează cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie din Bucureşti. În ultimul an de facultate, publică articole în periodicele Calendarul, Floarea de foc, Gândirea, Vremea, Azi. Îşi încheie studiile universitare cu o teză de licenţă asupra intuiţionismului bergsonian. În acelaşi an (1932), se înscrie la doctorat, sperând să obţina astfel o bursă în Franţa sau Germania. În 1934, îi apare prima carte, Pe culmile disperării, pentru care i se conferă Premiul Comisiei pentru premierea scriitorilor tineri needitaţi. Va mai publica încă patru cărţi în ţară, înainte de a se stabili definitiv în Franţa. Între 1933 şi 1935, se află la Berlin, ca bursier al Fundaţiei Humboldt. Reîntors în ţară, ocupă vreme de un an (1936) postul de profesor de filozofie la Liceul „Andrei Şaguna" din Braşov. În 1936, pleacă la Paris cu o bursă a Institutului Francez din Bucureşti, care i se va prelungi până în 1944. În 1940, începe să scrie Îndreptar pătimaş, ultima sa carte în limba română, a cărei variantă definitivă (ramasă inedită până în 1991) va fi incheiată în 1945, an când se stabileşte definitiv în Franţa. După 1945, începe să scrie în limba franceză, iar în 1949 îi apare la Gallimard prima carte, Precis de decomposition; îi vor urma, până în 1987, încă nouă, publicate la aceeaşi prestigioasă editură pariziană. Cu excepţia Premiului Rivarol, care i se conferă în 1950 pentru debutul francez, va refuza toate celelalte importante premii literare decernate ulterior (Sainte-Beuve, Combat, Nimier). Moare la Paris, în data de 20 iunie 1995.

Lucrări:
Pe culmile disperării
Schimbarea la faţă a României
Amurgul gândurilor
Cartea amăgirilor
Îndreptar pătimaş
Lacrimi şi sfinţi
Ispita de a exista
Istorie şi utopie
Silogismele amărăciunii
Singurătate şi destin. Publicistică 1931-1944
Tratat de descompunere
Exerciţii de admiraţie. Eseuri şi portrete
Căderea în timp
Mărturisiri şi anateme
Demiurgul cel rău
Despre neajunsul de a te fi născut
Scrisori către cei de-acasă
Sfârtecare
Ţara mea / Mon Pays
Caiete I (1957-1965)
Caiete II (1966-1968)
Caiete III
Caietul de la Talamanca

Cioran, Emil (ed.), Antologia portretului. De la Saint-Simon la Tocqueville, trad. din franceză şi notă de Petru Cretia, Seria Cioran (III), 1997
Cioran (antologie)
Cioran şi muzica, selecţia textelor de Aurel Cioran, ed. de Vlad Zografi, Seria Antologiile Humanitas, 1996

Multimedia:
CD Emil Cioran, 2003
De acest autor:

1
Despre Franţa
Inedit

Stabilirea textului, prefață și note de Constantin Zaharia

...detalii

108 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 23 lei

in libhumanitas.ro

2
Îndreptar pătimaş II
70 de fragmente inedite

Stabilirea textului, prefaţă şi note de Constantin Zaharia

...detalii

168 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 22 lei

in libhumanitas.ro

3
Ispita de a exista

Traducere de Emanoil Marcu

„Trebuie să învăţăm să gândim împotriva îndoielilor şi certitudinilor noastre, împotriva umorilor atotştiutoare, trebuie, mai ales, făurindu-ne o altă moarte, o moarte incompatibilă cu hoitul, să acceptăm ceea ce nu poate fi dovedit, ideea că ceva există... Nimicul era desigur mai comod. Ce greu e să te mistui în Fiinţă!“

...detalii

220 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 27 lei

in libhumanitas.ro

4
Pe culmile disperării

„Dacă aș putea, aș aduce întreaga lume în agonie, pentru a realiza o purificare din rădăcini a vieții; aș pune flăcări arzătoare și insinuante la aceste rădăcini, nu pentru a le distruge, ci pentru a le da altă sevă și altă căldură.
Focul pe care l-aș pune eu acestei lumi n-ar aduce ruine, ci o transfigurare cosmică, esențială.“ (CIORAN)

...detalii

160 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 25 lei

in libhumanitas.ro

5
Îndreptar pătimaș

„De-aș conduce oști, le-aș duce la moarte fără minciuni: fără patrie, fără ideal și fără hoția vreunei răsplate sau a cerului.
Le-aș spune tot — și-n primul rând ce fără preț e viața și moartea.
În mod cinstit nu poți îmbărbăta decât în numele nefirii; cum există ceva, sacrificiul, cât de mic, e pagubă ireparabilă.“ (CIORAN)

...detalii
6
Exerciții de admirație

„Nimic nu e mai jalnic decât cuvântul, și totuși doar prin el ajungi la acele senzații de fericire, la jubila¬ția ultimă în care ești cu desăvârșire singur, eliberat de orice sentiment de apăsare. Absolutul atins prin cuvânt, prin însuși simbolul fragilității!“ (CIORAN)

...detalii

208 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 27 lei

in libhumanitas.ro

7
Despre neajunsul de a te fi născut

„Ani de zile, o viaţă de fapt, să nu te fi gândit decât la ultimele clipe, ca să constaţi, când te apropii, în sfârşit, de ele, că va fi fost degeaba, că gândul morţii ajută la tot, doar să mori nu!" (CIORAN)

[image:citeste.jpg]  Citeşte câteva pagini

...detalii
8
Demiurgul cel rău

„Nimic nu va putea să-mi scoată din minte că lumea asta e fructul unui zeu tenebros ce-şi prelungeşte umbra în mine, şi că misiunea mea este să duc la ultimele consecinţe blestemul ce apasă asupra lui şi a operei sale.“ (CIORAN)

[image:citeste.jpg]  Citeşte câteva pagini

...detalii

164 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 25 lei

in libhumanitas.ro

9
Amurgul gândurilor

„În patima vidului, doar zâmbetul cenușiu al ceții mai însuflețește descompunerea măreață și funebră a gândului.
Unde sunteți voi, cețuri crude și amăgitoare, de nu vă răsturnați încă pe o minte împăienjenită? În voi aș vrea să-mi sfâșii amarul și să-mi ascund o spaimă mai vastă ca amurgul plutirii voastre!“ (CIORAN)

...detalii
10
Schimbarea la față a României

„Am scris aceste divagații în 1935—36, la 24 de ani, cu pasiune și orgoliu.
Din tot ce am publicat în românește și franțuzește, acest text este poate cel mai pasionat și în același timp îmi este cel mai străin.“ (CIORAN, 1990)

[image:citeste.jpg]  Citește câteva pagini

...detalii

200 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 27 lei

in libhumanitas.ro

11
Cartea amăgirilor

„Dacă esențele pe care oamenii le stimează atât de mult, fără să le iubească, n-au putut salva nimic, atunci nu ne mai rămâne decât curajul amăgirilor.
Să rămânem adică aici pe pământ, să ne compromitem și să ne lichidăm ca amăgiri între amăgiri.
Esențele ne distrug dincolo de lume: este o distrugere mai interesantă, dar nu mai dureroasă....detalii

12
Tratat de descompunere

„…Adeseori am visat un monstru melancolic și erudit, știutor al tuturor idiomurilor, cunoscând pe de rost toate versurile și toate sufletele, și rătăcind prin lume spre a se hrăni cu otrăvuri, fervori, extaze, străbătând Persiile, Chinele, Indiile defuncte și Europele muribunde — adeseori am visat un prieten al poeților care să-i fi cunoscut pe toți din deznădejdea de a n...detalii

224 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 29 lei

in libhumanitas.ro

13
Mărturisiri şi anateme

„Sunt fericit doar când mă gândesc la renunțare și mă pregătesc pentru ea. Restul e amărăciune și zbucium....detalii

192 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 25 lei

in libhumanitas.ro

14
Silogismele amărăciunii

„Am scris o cărticică intitulată Silogismele amărăciunii, cuprinde lucruri insolente, am scris-o imediat după război, când eram foarte sărac și foarte cinic...detalii

120 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 24 lei

in libhumanitas.ro

15
Lacrimi și sfinți

„Încercat-am să înțeleg de unde vin lacrimile și m-am oprit la sfinți.
Să fie ei responsabili de strălucirea lor amară? Cine ar ști?
Se pare însă că lacrimile sunt urmele lor.
Nu prin sfinți au intrat ele în lume; dar fără ei nu știam că plângem din regretul paradisului....detalii

180 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 27 lei

in libhumanitas.ro

16
Cioran și muzica

Muzica este una din referințele esenţiale în viața şi opera lui Cioran. O prezenţă constantă, inalterabilă. De la prima până la ultima sa carte, Cioran dedică muzicii pagini exaltate, judecăţi fără recurs, sintagme inspirate. Filozofia însăși, sustrăgându-se oricărui sistem, se acordează muzicii, deopotrivă ontologic și epistemologic....detalii

17
Caiete
1957-1972

„Operă de moralist? Literatură? Filozofie? Poate că cel mai corect ar fi să numim paginile Caietelor lui Cioran jurnalul condiţiei umane....detalii

18
Sfârtecare

„O carte trebuie să adâncească răni, să le provoace chiar.
O carte trebuie să fie o primejdie.“ (CIORAN)

[image:citeste.jpg]  Citește câteva pagini

...detalii

184 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 24 lei

in libhumanitas.ro

19
Caiete
1957-1972

EBOOK – EPUB / PDF

...detalii

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 54.54 lei

in libhumanitas.ro

20
Lacrimi și sfinți

„Încercat-am să înțeleg de unde vin lacrimile și m-am oprit la sfinți. Să fie ei responsabili de strălucirea lor amară? Cine ar ști?...detalii

0 pagini

in: Humanitas Multimedia

Disponibil cu 52.98 lei

in libhumanitas.ro

21
Despre neajunsul de a te fi născut

EBOOK – EPUB / PDF

„Ani de zile, o viaţă de fapt, să nu te fi gândit decât la ultimele clipe, ca să constaţi, când te apropii, în sfârşit, de ele, că va fi fost degeaba, că gândul morţii ajută la tot, doar să mori nu!" (Emil CIORAN)

...detalii

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 11.52 lei

in libhumanitas.ro

22
Scrisori către cei de-acasă

„Conversaţie cu un absent, scrisoarea este un eveniment major al singurătăţii. Adevărul despre un autor e de căutat mai degrabă în corespondenţa decît în opera sa. Cel mai adesea, opera este o mască. În cărţile sale, Nietzsche joacă un rol, se erijează în judecător sau profet, îşi atacă prietenii şi duşmanii şi se plasează – orgolios – în centrul viitorului....detalii

376 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 37.57 lei

in libhumanitas.ro

24
Ispita de a exista

„Trebuie să învăţăm să gândim împotriva îndoielilor şi certitudinilor noastre, împotriva umorilor atotştiutoare, trebuie, mai ales, făurindu-ne o altă moarte, o moarte incompatibilă cu hoitul, să acceptăm ceea ce nu poate fi dovedit, ideea că ceva există... Nimicul era desigur mai comod. Ce greu e să te mistui în Fiinţă!“

...detalii
25

128 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 20.23 lei

in libhumanitas.ro

26
Antologia portretului

„Cioran, pe la sfârşitul anilor '60, a plănuit să alcătuiască o antologie în englezeşte din Memoriile lui Saint-Simon....detalii

272 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 31.79 lei

in libhumanitas.ro

27
Mărturisiri şi anateme

„Sunt fericit doar când mă gândesc la renunţare şi mă pregătesc pentru ea. Restul e amărăciune şi zbucium....detalii

28
Demiurgul cel rău

EBOOK – EPUB / PDF

„Nimic nu va putea să-mi scoată din minte că lumea asta e fructul unui zeu tenebros ce-şi prelungeşte umbra în mine, şi că misiunea mea este să duc la ultimele consecinţe blestemul ce apasă asupra lui şi a operei sale.“ (Emil CIORAN)

...detalii

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 13.34 lei

in libhumanitas.ro

29
Istorie şi utopie

EBOOK – EPUB / PDF

...detalii

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 12.01 lei

in libhumanitas.ro

30

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 14.3 lei

in libhumanitas.ro

31
Ispita de a exista

EBOOK – EPUB / PDF

„Trebuie să învăţăm să gândim împotriva îndoielilor şi certitudinilor noastre, împotriva umorilor atotştiutoare, trebuie, mai ales, făurindu-ne o altă moarte, o moarte incompatibilă cu hoitul, să acceptăm ceea ce nu poate fi dovedit, ideea că ceva există... Nimicul era desigur mai comod. Ce greu e să te mistui în Fiinţă!“

...detalii

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 14.3 lei

in libhumanitas.ro

32
Căderea în timp

EBOOK – EPUB / PDF

...detalii
34
36

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 14.3 lei

in libhumanitas.ro

37
Exerciţii de admiraţie

„«De Maistre şi Edgar Poe m-au învăţat să gândesc.» Această mărturisire a lui Baudelaire m-a îndemnat să citesc Serile de la Sankt-Petersburg şi celelalte lucrări ale celui mai pătimaş şi mai intolerant dintre gânditori. Adevărurile lui şi, mai mult încă, nebuniile lui au un farmec de netăgăduit. Un monstru fascinant. La antipod, Valéry seduce prin reţinere....detalii

38
Tratat de descompunere

„...Adeseori am visat un monstru melancolic şi erudit, ştiutor al tuturor idiomurilor, cunoscând pe de rost toate versurile şi toate sufletele, şi rătăcind prin lume spre a se hrăni cu otrăvuri, fervori, extaze, străbătând Persiile, Chinele, Indiile defuncte şi Europele muribunde – adeseori am visat un prieten al poeţilor care să-i fi cunoscut pe toţi din deznădejdea de a n...detalii

39
Demiurgul cel rău

„Nimic nu va putea să-mi scoată din minte că lumea asta e fructul unui zeu tenebros ce-şi prelungeşte umbra în mine, şi că misiunea mea este să duc la ultimele consecinţe blestemul ce apasă asupra lui şi a operei sale.“ (Emil CIORAN)

[image:citeste.jpg]  Citeşte câteva pagini

...detalii

164 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 21.19 lei

in libhumanitas.ro

40
Despre neajunsul de a te fi născut

„Ani de zile, o viaţă de fapt, să nu te fi gândit decât la ultimele clipe, ca să constaţi, când te apropii, în sfârşit, de ele, că va fi fost degeaba, că gândul morţii ajută la tot, doar să mori nu!" (Emil CIORAN)

[image:citeste.jpg]  Citeşte câteva pagini

...detalii
41
Îndreptar pătimaş II
70 de fragmente inedite

„Eroul grec plăteşte cu sânge non-sensul destinului; el ispăşeşte absolut răul vieţuirii, pe când creştinul în Absolut. Minciuna mântuirii a domolit universul uman şi a răpit vieţii farmecul înnebunitor al ireparabilului. Omul n-a născocit o laşitate mai ruşinoasă ca învăţătura eliberării prin raiuri şi patroni cereşti....detalii

42
Despre Franţa
Inedit

„Venit din plaiuri primitive, din sub-lumea Valahiei, cu pesimismul tinereţii într-o civilizaţie răscoaptă, ce izvor de fioruri în atât contrast! Fără nici un trecut într-un trecut imens; cu spaima originară în oboseala finală; cu tumult şi dor vag într-o ţară scârbită de suflet. De la stână la salon, din cioban spre Alcibiade!...detalii

43
Caiete I (1957–1965)

Vreme de cincisprezece ani (1957-1972), Cioran a umplut treizeci şi patru de caiete cu însemnări. Ele au fost găsite după moartea autorului de Simone Boué, prietena sa de o viaţă, şi au fost publicate, în 1997, la Gallimard. Nu avem de-a face cu un jurnal propriu-zis, deşi numeroase însemnări sunt datate....detalii

44
Caiete II (1966–1968)

Vreme de cincisprezece ani (1957-1972), Cioran a umplut treizeci şi patru de caiete cu însemnări. Ele au fost găsite după moartea autorului de Simone Boué, prietena sa de o viaţă, şi au fost publicate, în 1997, la Gallimard. Nu avem de-a face cu un jurnal propriu-zis, deşi numeroase însemnări sunt datate....detalii

45
Caiete III (1969–1972)

Vreme de cincisprezece ani (1957-1972), Cioran a umplut treizeci şi patru de caiete cu însemnări. Ele au fost găsite după moartea autorului de Simone Boué, prietena sa de o viaţă, şi au fost publicate, în 1997, la Gallimard. Nu avem de-a face cu un jurnal propriu-zis, deşi numeroase însemnări sunt datate....detalii

46
Îndreptar pătimaş

„Fiece clipă se pierde pe vecie. Un în curând al nefiinţei te paşte la întretăierea respiraţiei cu lumea. Ce amâni, ai amânat pe totdeauna. Moartea e de faţă, iar tu nu poţi rămâne putinţă în ea – eliminare incurabilă a posibilului. De nu m-ar fi urmărit acel în curând fatal, nimic n-aş fi adăugat înregistrărilor simţurilor....detalii

47
Scrisori către cei de-acasă

Conversaţie cu un absent, scrisoarea este un eveniment major al singurătăţii. Adevărul despre un autor e de căutat mai degrabă în corespondenţa decît în opera sa. Cel mai adesea, opera este o mască. În cărţile sale, Nietzsche joacă un rol, se erijează în judecător sau profet, îşi atacă prietenii şi duşmanii şi se plasează – orgolios – în centrul viitorului....detalii

48
Scrisori către Wolfgang Kraus

Profesorul George Guţu a descoperit în Arhiva Literară a Bibliotecii Naţionale Austriece din Viena o veritabilă comoară: 158 de scrisori inedite, redactate în germană, din perioada 1971-1990, adresate de Cioran prietenului sau Wolfgang Kraus, distins editor, critic literar şi eseist austriac....detalii

296 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 33.72 lei

in libhumanitas.ro

49
Silogismele amărăciunii

„Am scris o cărticică intitulată Silogismele amărăciunii, cuprinde lucruri insolente, am scris-o imediat dupa război, când eram foarte sărac și foarte cinic....detalii

50
Căderea în timp

„După ce a stricat adevărata eternitate, omul a căzut în timp, unde a izbutit, dacă nu să prospere, cel puţin să trăiască: sigur e că s-a obişnuit cu noua lui condiţie. Procesul acestei căderi şi al acestei deprinderi se numeşte Istorie. Dar iată că-l ameninţă o altă cădere, a cărei amploare e încă greu de apreciat....detalii

52
Amurgul gândurilor

In patima vidului, doar zambetul cenusiu al cetii mai insufleteste descompunerea mareata si funebra a gandului. Unde sunteti voi, ceturi crude si amagitoare, de nu va rasturnati inca pe o minte impaienjenita? In voi as vrea sa-mi sfasii amarul si sa-mi ascund o spaima mai vasta ca amurgul plutirii voastre! (Emil Cioran)

...detalii
53
Lacrimi si sfinti

„Incercat-am sa inteleg de unde vin lacrimile si m-am oprit la sfinti. Sa fie ei responsabili de stralucirea lor amara? Cine ar sti?...detalii

54
Ispita de a exista

„Trebuie sa invatam sa gandim impotriva indoielilor si certitudinilor noastre, impotriva umorilor atotstiutoare, trebuie, mai ales, faurindu-ne o alta moarte, o moarte incompatibila cu hoitul, sa acceptam ceea ce nu poate fi dovedit, ideea ca ceva exista...  Nimicul era desigur mai comod. Ce greu e sa te mistui in Fiinta!“

...detalii
55
Demiurgul cel rau
"Nimic nu va putea sa-mi scoata din minte ca lumea asta e fructul unui zeu tenebros ce-si prelungeste umbra in mine, si ca misiunea mea este sa duc la ultimele consecinte blestemul ce apasa asupra lui si a operei sale." Cioran...detalii
56
Despre neajunsul de a te fi nascut
Ani de zile, o viata de fapt, sa nu te fi gandit decat la ultimele clipe, ca sa constati, cand te apropii, in sfârsit, de ele, ca va fi fost degeaba, ca gandul mortii ajuta la tot, doar sa mori nu!...detalii
57
Cartea amagirilor
Daca esentele pe care oamenii le stimeaza atat de mult, fara sa le iubeasca, n-au putut salva nimic, atunci nu ne mai ramane decat curajul amagirilor. Sa ramanem adica aici pe pamant, sa ne compromitem si sa ne lichidam ca amagiri intre amagiri. Esentele ne distrug dincolo de lume: este o distrugere mai interesanta, dar nu mai dureroasa. A te distruge cu toti amaratii acestui pamant....detalii
58
Caiete III
Vreme de cincisprezece ani (1957-1972), Cioran a umplut treizeci si patru de caiete cu insemnari. Ele au fost gasite dupa moartea autorului de Simone Boue, prietena sa de o viata, si au fost publicate, in 1997, la Gallimard. Nu avem de-a face cu un jurnal propriu-zis, desi numeroase insemnari sunt datate. Ne gasim mai degraba in fata unui "laborator" de incercari pentru carti ulterioare....detalii
59
Scrisori catre cei de-acasa

"Conversatie cu un absent, scrisoarea este un eveniment major al singuratatii. Adevarul despre un autor e de cautat mai degraba in corespondenta decat in opera sa. Cel mai adesea, opera este o masca. In cartile sale, Nietzsche joaca un rol, se erijeaza in judecator sau profet, isi ataca prietenii si dusmanii si se plaseaza -- orgolios -- in centrul viitorului....detalii

60
Emil Cioran

CD Rom-ul acestei prime versiuni contine:

...detalii
61
Sfartecare
„O carte trebuie sa adanceasca rani, sa le provoace chiar.
O carte trebuie sa fie o primejdie.“
Cioran...detalii
62
Despre neajunsul de a te fi nascut
„Mi-ar placea sa fiu liber, total liber. Liber ca un mort din fasa.“
Emil Cioran
traducere de Florin Sicoie...detalii
63
Exercitii de admiratie
„«De Maistre si Edgar Poe m-au invatat sa gandesc.» Aceasta marturisire a lui Baudelaire m-a indemnat sa citesc Serile de la Sankt-Petersburg si celelalte lucrari ale celui mai patimas si mai intolerant dintre ganditori. Adevarurile lui si, mai mult inca, nebuniile lui au un farmec de netagaduit. Un monstru fascinant. La antipod, Valery seduce prin retinere....detalii
64
Demiurgul cel rau
„Nimic nu va putea sa-mi scoata din minte ca lumea asta e fructul unui zeu tenebros ce-si prelungeste umbra in mine, si ca misiunea mea este sa duc la ultimele consecinte blestemul ce apasa asupra lui si a operei sale.“
Cioran
traducere de Emanoil Marcu...detalii
65
Pe culmile disperarii
„Daca as putea, as aduce intreaga lume in agonie, pentru a realiza o purificare din radacini a vietii; as pune flacari arzatoare si insinuante la aceste radacini, nu pentru a le distruge, ci pentru a le da alta seva si alta caldura. Focul pe care l-as pune eu acestei lumi n-ar aduce ruine, ci o transfigurare cosmica, esentiala.“
Cioran...detalii
66
Lacrimi si sfinti
„Incercat-am sa inteleg de unde vin lacrimile si m-am oprit la sfinti. Sa fie ei responsabili de stralucirea lor amara? Cine ar sti?...detalii
67
Silogismele amaraciunii
Am scris o carticica intitulata Silogismele amaraciunii, cuprinde lucruri insolente, am scris-o imediat dupa razboi, cand eram foarte sarac si foarte cinic....detalii
68
Caderea in timp
„Dupa ce a stricat adevarata eternitate, omul a cazut in timp, unde a izbutit, daca nu sa prospere, cel putin sa traiasca: sigur e ca s-a obisnuit cu noua lui conditie. Procesul acestei caderi si al acestei deprinderi se numeste Istorie. Dar iata ca-l ameninta o alta cadere, a carei amploare e inca greu de apreciat. De data asta el nu va mai cadea din eternitate, ci din timp; ...detalii
69
Istorie si utopie
„Profetul meu este Durer. Cu cat meditez la perindarea veacurilor, cu atat ma conving ca unica imagine capabila sa-i dezvaluie sensul este aceea a Calaretilor Apocalipsei. Timpul nu inainteaza decat strivind sub tavalugul lui multimile; ...detalii
70
Marturisiri si anateme
„In orice carte in care Fragmentul e rege adevarurile si extravagantele merg mana-n mana de la un capat la altul. Cum sa le separam, cum sa stim care este convingere si care capriciu?...detalii
71
Schimbarea la fata a Romaniei
„Am scris aceste divagatii in 1935–36, la 24 de ani, cu pasiune si orgoliu. Din tot ce am publicat in romaneste si frantuzeste, acest text este poate cel mai pasionat si in acelasi timp imi este cel mai strain.“
Cioran, 1990...detalii
72
Ispita de a exista
"Trebui sa invatam sa gandim impotriva indoielilor si certitudinilor noastre, impotriva umorilor atotstiutoare, trebuie, mai ales, faurindu-ne o alta moarte, o moarte incompatibila cu hoitul, sa acceptam ceea ce nu poate fi dovedit, ideea ca ceva exista...
Nimicul era desigur mai comod.
Ce greu e sa te mistui in Fiinta!"
Cioran
traducere de Emanoil Marcu...detalii
73
Tratat de descompunere
„...Adeseori am visat un monstru melancolic si erudit, stiutor al tuturor idiomurilor, cunoscand pe de rost toate versurile si toate sufletele, si ratacind prin lume spre a se hrani cu otravuri, fervori, extaze, strabatand Persiile, Chinele, Indiile defuncte si Europele muribunde – adeseori am visat un prieten al poetilor care sa-i fi cunoscut pe toti din deznadejdea de a nu fi de-al lor...detalii
74
Lacrimi si sfinti
„Incercat-am sa inteleg de unde vin lacrimile si m-am oprit la sfinti. Sa fie ei responsabili de stralucirea lor amara? Cine ar sti?...detalii
75
Indreptar patimas
„De-as conduce osti, le-as duce la moarte fara minciuni: fara patrie, fara ideal si fara hotia vreunei rasplate sau a cerului. Le-as spune tot – si-n primul rand ce fara pret e viata si moartea. In mod cinstit nu poti imbarbata decat in numele nefirii; cum exista ceva, sacrificiul, cat de mic, e paguba ireparabila.“
Cioran...detalii
76
Amurgul gandurilor
„In patima vidului, doar zambetul cenusiu al cetii mai insufleteste descompunerea mareata si funebra a gandului. Unde sunteti voi, ceturi crude si amagitoare, de nu va rasturnati inca pe o minte impaienjenita? In voi as vrea sa-mi sfasii amarul si sa-mi ascund o spaima mai vasta ca amurgul plutirii voastre!“
Cioran...detalii
77
Caietul de la Talamanca
Dupa publicarea celor treizeci si patru de caiete inedite ale lui Cioran (aparute la Editura Humanitas in trei volume), a iesit la iveala un nou caiet, continand insemnari din vara anului 1966, cand Cioran isi petrece vacanta la Talamanca, in Spania, tara prezenta obsesiv in intreaga sa opera....detalii
78
Caiete II
Vreme de cincisprezece ani (1957 - 1972), Cioran a umplut treizeci si patru de caiete cu insemnari. Ele au fost gasite dupa moartea autorului de Simone Boue, prietena sa de o viata, si au fost publicate, in 1997, la Gallimard. Nu avem de-a face cu un jurnal propriu-zis, desi numeroase insemnari sunt datate. Ne gasim mai degraba in fata unui "laborato" de incercari pentru carti ulterioare....detalii
79
Caiete I
Vreme de cincisprezece ani (1957–1972), Cioran a umplut treizeci si patru de caiete cu insemnari. Ele au fost gasite dupa moartea autorului de Simone Boue, prietena sa de o viata, si au fost publicate, in 1997, la Gallimard. Nu avem de-a face cu un jurnal propriu-zis, desi numeroase insemnari sunt datate....detalii
80
Căderea în timp

„După ce a stricat adevărata eternitate, omul a căzut în timp, unde a izbutit, dacă nu să prospere, cel puţin să trăiască: sigur e că s-a obişnuit cu noua lui condiţie. Procesul acestei căderi şi al acestei deprinderi se numeşte Istorie. Dar iată că-l ameninţă o altă cădere, a cărei amploare e încă greu de apreciat....detalii

81
Pe culmile disperarii
„Daca as putea, as aduce intreaga lume in agonie, pentru a realiza o purificare din radacini a vietii; as pune flacari arzatoare si insinuante la aceste radacini, nu pentru a le distruge, ci pentru a le da alta seva si alta caldura. Focul pe care l-as pune eu acestei lumi n-ar aduce ruine, ci o transfigurare cosmica, esentiala.“
Cioran...detalii
82
Despre neajunsul de a te fi nascut
„Mi-ar placea sa fiu liber, total liber. Liber ca un mort din fasa.“
Emil Cioran
traducere de Florin Sicoie...detalii
83
Sfartecare
„O carte trebuie sa adanceasca rani, sa le provoace chiar.
O carte trebuie sa fie o primejdie.“
Cioran
traducere de Vlad Russo...detalii
84
Schimbarea la fata a Romaniei
„Am scris aceste divagatii in 1935–36, la 24 de ani, cu pasiune si orgoliu. Din tot ce am publicat in romaneste si frantuzeste, acest text este poate cel mai pasionat si in acelasi timp imi este cel mai strain.“
Cioran, 1990...detalii
85
Amurgul gandurilor
„In patima vidului, doar zambetul cenusiu al cetii mai insufleteste descompunerea mareata si funebra a gandului. Unde sunteti voi, ceturi crude si amagitoare, de nu va rasturnati inca pe o minte impaienjenita? In voi as vrea sa-mi sfasii amarul si sa-mi ascund o spaima mai vasta ca amurgul plutirii voastre!“
Cioran...detalii
86
Istorie si utopie

„Profetul meu este Durer. Cu cat meditez la perindarea veacurilor, cu atat ma conving ca unica imagine capabila sa-i dezvaluie sensul este aceea a Calaretilor Apocalipsei. Timpul nu inainteaza decat strivind sub tavalugul lui multimile; cei slabi vor pieri, cei tari asijderea, si chiar acesti calareti, in afara de unul....detalii

87
Antologia portretului

„M-am intrebat daca cel mai bun fel de a scapa de entuziasmul meu pentru Saint-Simon n-ar fi acela de a scrie o carte despre el. N-am scris cartea, asa ca admiratia mea pentru acest autor abisal a ramas intacta....detalii

88
Ispita de a exista
„Trebui sa invatam sa gandim impotriva indoielilor si certitudinilor noastre, impotriva umorilor atotstiutoare, trebuie, mai ales, faurindu-ne o alta moarte, o moarte incompatibila cu hoitul, sa acceptam ceea ce nu poate fi dovedit, ideea ca ceva exista...
Nimicul era desigur mai comod.
Ce greu e sa te mistui in Fiinta!“
Cioran
tradcuere de Emanoil Marcu...detalii
89
Exercitii de admiratie
„«De Maistre si Edgar Poe m-au invatat sa gandesc.» Aceasta marturisire a lui Baudelaire m-a indemnat sa citesc Serile de la Sankt-Petersburg si celelalte lucrari ale celui mai patimas si mai intolerant dintre ganditori. Adevarurile lui si, mai mult inca, nebuniile lui au un farmec de netagaduit. Un monstru fascinant. La antipod, Valery seduce prin retinere....detalii
90
Marturisiri si anateme
„In orice carte in care Fragmentul e rege adevarurile si extravagantele merg mana-n mana de la un capat la altul. Cum sa le separam, cum sa stim care este convingere si care capriciu?...detalii
91
Indreptar patimas
„De-as conduce osti, le-as duce la moarte fara minciuni: fara patrie, fara ideal si fara hotia vreunei rasplate sau a cerului. Le-as spune tot – si-n primul rand ce fara pret e viata si moartea. In mod cinstit nu poti imbarbata decat in numele nefirii; cum exista ceva, sacrificiul, cat de mic, e paguba ireparabila.“
Cioran...detalii
92
Tratat de descompunere

„...Adeseori am visat un monstru melancolic si erudit, stiutor al tuturor idiomurilor, cunoscand pe de rost toate versurile si toate sufletele, si ratacind prin lume spre a se hrani cu otravuri, fervori, extaze, strabatand Persiile, Chinele, Indiile defuncte si Europele muribunde – adeseori am visat un prieten al poetilor care sa-i fi cunoscut pe toti din deznadejdea de a nu fi de-al lor....detalii

93
Cartea amagirilor
„Cand omul va putea vorbi de amagiri ca de realitati, atunci el va fi mantuit. Cand totul ii va fi egal de esential si el va fi egal totului, atunci nu va mai inelege mitul lui Prometeu.“
Cioran...detalii
94
Tara mea

traducere de Gabriel Liiceanu...detalii
95
Silogismele amaraciunii
„Am scris o carticica intitulata Silogismele amaraciunii, cuprinde lucruri insolente, am scris-o imediat dupa razboi, cand eram foarte sarac si foarte cinic....detalii
96
Amurgul gandurilor
„In patima vidului, doar zambetul cenusiu al cetii mai insufleteste descompunerea mareata si funebra a gandului. Unde sunteti voi, ceturi crude si amagitoare, de nu va rasturnati inca pe o minte impaienjenita? In voi as vrea sa-mi sfasii amarul si sa-mi ascund o spaima mai vasta ca amurgul plutirii voastre!“
Cioran...detalii
97
Scrisori catre cei de-acasa
„Conversatie cu un absent, scrisoarea este un eveniment major al singuratatii. Adevarul despre un autor e de cautat mai degraba in corespondenta decat in opera sa. Cel mai adesea, opera este o masca. In cartile sale, Nietzsche joaca un rol, se erijeaza in judecator sau profet, isi ataca prietenii si dusmanii si se plaseaza – orgolios – in centrul viitorului....detalii
98
Lacrimi si sfinti
„Incercat-am sa inteleg de unde vin lacrimile si m-am oprit la sfinti. Sa fie ei responsabili de stralucirea lor amara? Cine ar sti?...detalii
99
Despre neajunsul de a te fi nascut
„Mi-ar placea sa fiu liber, total liber. Liber ca un mort din fasa.“
Emil Cioran
traducere de Florin Sicoie,...detalii
100
Sfartecare
„O carte trebuie sa adanceasca rani, sa le provoace chiar.
O carte trebuie sa fie o primejdie.“
Cioran
traducere de Vlad Russo...detalii
101
Demiurgul cel rau
„Nimic nu va putea sa-mi scoata din minte ca lumea asta e fructul unui zeu tenebros ce-si prelungeste umbra in mine, si ca misiunea mea este sa duc la ultimele consecinte blestemul ce apasa asupra lui si a operei sale.“
Cioran
traducere de Emanoil Marcu...detalii
102
Marturisiri si anateme
„In orice carte in care Fragmentul e rege adevarurile si extravagantele merg mana-n mana de la un capat la altul. Cum sa le separam, cum sa stim care este convingere si care capriciu?...detalii
103
Pe culmile disperarii
„Daca as putea, as aduce intreaga lume in agonie, pentru a realiza o purificare din radacini a vietii; as pune flacari arzatoare si insinuante la aceste radacini, nu pentru a le distruge, ci pentru a le da alta seva si alta caldura. Focul pe care l-as pune eu acestei lumi n-ar aduce ruine, ci o transfigurare cosmica, esentiala.“
Cioran...detalii
104
Exercitii de admiratie
„«De Maistre si Edgar Poe m-au invatat sa gandesc.» Aceasta marturisire a lui Baudelaire m-a indemnat sa citesc Serile de la Sankt-Petersburg si celelalte lucrari ale celui mai patimas si mai intolerant dintre ganditori. Adevarurile lui si, mai mult inca, nebuniile lui au un farmec de netagaduit. Un monstru fascinant. La antipod, Valery seduce prin retinere....detalii
105
Schimbarea la fata a Romaniei
„...Iubesc istoria Romaniei cu o ura grea.
...Sa ne fi nascut din oboseala romanilor si lacrimile dacilor?
...Nu pot iubi decat o Romanie in delir.
...Nu este deloc comod sa te fi nascut intr-o tara de a doua mana.
...O Romanie fanatica este o Romanie schimbata la fata.
Nu pot vedea destinul Romaniei decat patetic.“
Cioran, 1936
...detalii
106
Ispita de a exista
A exista – o deprindere pe care mai sper, inca, s-o capat. Am sa-i imit pe ceilalti, pe descurcaretii care-au izbutit, pe transfugii luciditatii, am sa-i jefuiesc de secrete si chiar de sperante, fericit sa ma agat impreuna cu ei de josniciile care duc inspre viata. M-am saturat de nu, da-ul ma ispiteste....detalii
107
Tratat de descompunere
„...Adeseori am visat un monstru melancolic si erudit, stiutor al tuturor idiomurilor, cunoscand pe de rost toate versurile si toate sufletele, si ratacind prin lume spre a se hrani cu otravuri, fervori, extaze, strabatand Persiile, Chinele, Indiile defuncte si Europele muribunde – adeseori am visat un prieten al poetilor care sa-i fi cunoscut pe toti din deznadejdea de a nu fi de-al lor...detalii
108
Silogismele amaraciunii
„Am scris o carticica intitulata Silogismele amaraciunii, cuprinde lucruri insolente, am scris-o imediat dupa razboi, cand eram foarte sarac si foarte cinic....detalii
109
Istorie si utopie
„Profetul meu este Durer. Cu cat meditez la perindarea veacurilor, cu atat ma conving ca unica imagine capabila sa-i dezvaluie sensul este aceea a Calaretilor Apocalipsei. Timpul nu inainteaza decat strivind sub tavalugul lui multimile; ...detalii
110
Indreptar patimas

In 1940 (la 12 martie), Cioran incepe sa scrie Indreptar patimas, care va fi ultima (cea de a sasea) carte in limba romana. Varianta defnitiva – ramasa inedita – este incheiata in 1944. In aceasta perioada, interesele sale culturale sunt legate cu precadere de literatura romana veche, mai cu seama de scrierile religioase pe care le gaseste in biblioteca Bisericii romane de la Paris....detalii

112
Cartea amagirilor
„Cand omul va putea vorbi de amagiri ca de realitati, atunci el va fi mantuit. Cand totul ii va fi egal de esential si el va fi egal totului, atunci nu va mai inelege mitul lui Prometeu.“
Cioran...detalii
113
Amurgul gandurilor
„Nu eu sufar in lume, ci lumea sufera in mine. Individul exista doa in masura in care concentreaza durerile mute ale lucrurilor, de la zdreanta pana la catedrala. Si, tot asa, el nu-i viata decat din clipa in care, de la vierme la Dumnezeu, vietatile se bucura si gem in el.“
Cioran ...detalii
114
Pe culmile disperarii
„Oricat m-as fi zbatut eu in aceasta lume si oricat m-as fi separat de ea, distanta dintre mine si ea n-a facut decat sa mi-o faca mai accesibila....detalii
115
Schimbarea la fata a Romaniei
„Romania are un sens intrucat o incepem. Trebuie s-o cream launtric, pentru a putea renaste in ea. Plasmuirea acestei tari sa ne fie singura obsesie.“
Cioran...detalii

Comentarii

Publică un comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public.