Franz Kafka

Strivit sub comentariile posterităţii, FRANZ KAFKA (3 iulie 1883–3 iunie 1924) nu poate fi redus la o singură formulă nici ca om, nici ca scriitor. Viaţa lui nu are nimic spectaculos, deşi chiar el atrage atenţia, într-o scrisoare, că nu există viaţă banală, nici neînsemnată sau monotonă, că viaţa e pur şi simplu înspăimântătoare şi că el însuşi se simte atât de diferit de semenii lui, încât se îndoieşte că e om. Se naşte la Praga, pe atunci oraş austro-ungar, într-o familie de evrei de limbă germană. Tatăl este comerciant, iar mama provine dintr-o familie destul de avută şi erudită. Franz Kafka urmează, fără entuziasm, studii de drept, încheiate printr-un doctorat în 1906, apoi, toată viaţa, lucrează ca jurist la o companie de asigurări, făcând o muncă administrativă. Nu s-a căsătorit, deşi s-a logodit de trei ori, şi n-a avut urmaşi. Conştiinţa importanţei scrisului în propria viaţă apare de timpuriu la Kafka şi e adesea exprimată. Chiar dacă încrederea în scrisul propriu are oscilaţii mari, scrisul e aproape organic, fizic legat de el. Cărţile lui (între care Metamorfoza, Procesul, Castelul, Colonia penitenciară, America) au dat unul dintre tonurile esenţiale ale literaturii europene de la începutul secolului XX, deşi multe sunt neterminate. Faima, cu excepţia aprecierii elogioase a unui mic grup de prieteni, a fost doar postumă.
De acest autor:

1
Vizuina
Proză postumă

Traducere din germană și note de Mircea Ivănescu
Ediție îngrijită de Roxana Albu

...detalii

664 pagini

in: Humanitas Fiction

Disponibil cu 69 lei

in libhumanitas.ro

2
Metamorfoza
Integrala prozei antume

Traducere și note de Mircea Ivănescu
Ediție îngrijită și postfață de Cristina Cioabă

...detalii

344 pagini

in: Humanitas Fiction

Disponibil cu 47 lei

in libhumanitas.ro

3
Scrisoare către tata

Una dintre cele mai importante scrieri autobiografice ale lui Franz Kafka este Scrisoare către tata, care se adaugă Jurnalului 1910–1923 şi volumelor de corespondenţă. Paginile adresate tatălui, Hermann Kafka, sunt scrise în 1919, după ultima încercare eşuată a lui Franz de a se căsători....detalii

144 pagini

in: Humanitas Fiction

Disponibil cu 29 lei

in libhumanitas.ro

4

0 pagini

in: Humanitas Fiction

Disponibil cu 17.85 lei

in libhumanitas.ro

5
Colonia penitenciară

„Lucrurile stau altfel. Aici, în colonia penitenciară, principiul după care iau hotărârile este următorul: vina e întotdeauna mai presus de orice îndoială. Alte tribunale nu pot urma acest principiu, întrucât sunt alcătuite din mai multe capete şi mai au şi alte instanţe superioare. La noi, însă, nu e aşa.“

...detalii

0 pagini

in: Humanitas Multimedia

Disponibil cu 37.57 lei

in libhumanitas.ro

6

0 pagini

in: Humanitas Multimedia

Disponibil cu 47.2 lei

in libhumanitas.ro

7
Metamorfoza

Metamorfoza lui Kafka a fost probabil o revelaţie... Era în 1947... Aveam 19 ani... Eram în primul an la Drept... Îmi amintesc şi acum fraza de început: Într-o bună dimineaţă, când Gregor Samsa se trezi în patul lui, după o noapte de vise zbuciumate, se pomeni metamorfozat într-o gânganie înspăimântătoare... Măi să fie!...detalii