George Ritzer

GEORGE RITZER (n. 1940) este unul dintre cei mai cunoscuţi sociologi contemporani, cu contribuţii esenţiale în sociologia consumului, teoria globalizării, metateorie sociologică, teorie socială modernă şi postmodernă. Celebritatea sa a depăşit graniţele lumii academice odată cu Mcdonaldizarea societăţii (The McDonaldization of Society, 1993), bestseller tradus până acum în cincisprezece limbi şi care, alături de alte volume ale sale, cum ar fi Globalizarea nimicului (The Globalization of Nothing, 2004, 2007), Enchanting a Disenchanted World: Revolutionizing the Means of Consumption (1999) sau Expressing America: A Critique of the Global Credit-Card Society (1995), adânceşte explorările sociologice ale unor autori precum Max Weber sau Jean Baudrillard. Ritzer reconceptualizează universul în care trăim, descriind modul în care lumea obiectelor modifică relaţiile dintre oameni şi semnificaţia interacţiunilor sociale. În impresionanta sa bibliografie un loc central îl ocupă cele trei enciclopedii de sociologie pe care le-a coordonat, printre care şi Blackwell Encyclopedia of Sociology, în unsprezece volume. În prezent este distinguished professor la Universitatea Maryland.
De acest autor:

1
Globalizarea nimicului
Cultura consumului şi paradoxurile abundenţei

Lumea socială este caracterizata tot mai mult de „nimic“....detalii