Gheorghe F. Ciauşanu

GHEORGHE F. CIAUŞANU (1889-1953), preot, doctor în teologie şi profesor în învăţămîntul secundar, a fost de asemenea pasionat de folclor şi de viaţa literară a vremii sale. A colaborat la reviste din epocă (Albina, Universul literar, Renaşterea), a publicat studii teologice şi versuri. A contribuit la culegeri de folclor din Vîlcea şi din Oltenia natală (publicate în 1928 şi 1938). În 1913 a primit Premiul „Vasile Adamachi" al Academiei Române pentru volumul Superstiţiile poporului român în asemănare cu ale altor popoare vechi şi nouă, publicat un an mai tîrziu în seria Academia Română. Din vieaţa poporului român. Culegere şi studii. Pusă la index după 1944, din cauza conţinutului ei, lucrarea a rămas nereeditată pînă după 1990.