Anunțuri

Anunț privind plata dividendelor aferente anului 2014 de către S.C. Humanitas S.A.

Consiliul de Administraţie al S.C. HUMANITAS S.A., cu sediul social în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp C1, etaj 1, sector 1, J40/4762/1994, cod fiscal RO363367, capital social 95.654 RON,

Urmare a Hotărârii Adunarii Generale a Acţionarilor nr. 1 din data de 25.05.2015, S.C. HUMANITAS S.A. anunţă plata dividendelor aferente anului 2014, începând cu data de 17.09.2015, catre actionarii SC HUMANITAS S.A., înscrişi în registrul acţionarilor la data prezentei.

Dividendul este de 9 lei (brut) pe acţiune, iar impozitul aferent va fi reţinut şi plătit de societate. Modalitatea de plată: - prin virament bancar; - prin mandat postal; - la casieria societăţii.

Plata se va face pe baza de cerere depusă la departamentul Juridic-Resurse Umane din cadrul societăţii, în perioada 17.09.2015 – 01.10.2015, între orele 12.00 – 15.00.

Cererea va fi însoţită în mod obligatoriu de adeverinţa cu contul bancar, care să conţină numele si prenumele acţionarului, codul numeric personal şi contul IBAN precum şi actul de identitate.

În cazul solicitării plăţii prin mandat postal, cererea va fi însoţită de actul de identitate. Acţionarii vor putea ridica dividendele şi de la casieria societăţii, tot pe baza de programare la departamentul Juridic-Resurse Umane, ataşand documentele anterior menţionate.

Moştenitorii acţionarilor decedaţi care nu fac dovada calităţii de moştenitor şi cei care nu au documente de identificare, pentru a beneficia de dividente sunt rugaţi să-şi rezolve situaţia juridică.

Detalii despre procedura de distribuire a dividendelor se pot obţine la tel: 0731493267, între orele 12:00-15:00, sau tel/fax: 0214088350/51 sau prin email la valentin.dumitru@humanitas.ro.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Lidia Bodea