Politica de confidențialitate

Vă mulțumim pentru timpul acordat citirii informațiilor de mai jos.
Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicaţiilor electronice și Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (şi de abrogare a Directivei 95/46/CE), avem obligația de a administra în condiții de siguranță datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră sau alte persoane și de a le utiliza numai pentru scopurile convenite.

Definirea termenilor

Humanitas.ro („Site-ul“) este o platformă de prezentare a Grupului Humanitas/editurilor Humanitas și Humanitas Fiction („Humanitas“).

„Regulamentul GDPR“ este Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

„Date cu caracter personal“ („Date personale“) înseamnă orice informații privind o persoana fizică identificată sau identificabilă.

Actualizările și modificările Politicii de confidențialitate sunt valabile imediat după afișarea în Site și/sau notificarea prin email.


Ce informații colectăm?

Informații pe care ni le furnizați voluntar
Cand vă abonați la un newsletter Humanitas, ne dați în mod voluntar adresa dumneavoastră de email.
Când ne contactați prin email sau prin telefon sau comunicați cu noi în orice fel, ne dați în mod voluntar informații pe care le putem prelucra ulterior. Aceste informații pot fi numele, prenumele, adresa de email, numărul de telefon.

Informații pe care le colectăm automat
Cand navigați prin Site, este posibil să înregistrăm informații despre vizita dumneavoastră, de pildă adresa IP, sistemul de operare și alte date despre modul in care ați interactionat cu site-ul. Colectăm aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii.


Care este temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră?

În privința datelor pe care ni le oferiți voluntar, temeiul legal este „luarea unor masuri la cererea persoanei vizate înaintea incheierii unui contract“ (art. 5 alin. 2 lit. (a) din Legea nr. 677/2001) și „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract“ (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul UE 679/2016).

Temeiul juridic al prelucrării este consimțământul dumneavoastră exprimat în momentul abonării la newsletter. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin dezabonarea de la newsletter.

Avem, de asemenea, nevoie de consimțământul dumneavoastră în ceea ce privește folosirea cookie-urilor pentru navigarea pe acest site. Mai multe detalii despre folosirea cookie-urilor și cum puteți să opriți folosirea acestora găsiți în secțiunea Despre cookie-uri și gestionarea lor.

Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.
Atunci când ne contactați prin email sau prin telefon sau comunicați cu noi în orice fel, avem interesul legitim de a vă răspunde la solicitări. În unele situații, putem prelucra datele dumneavoastră pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră în vederea încheierii unui contract.

 

De ce colectăm datele dumneavoastră personale?

•Pentru a vă trimite newslettere și alte informări similare, prin email/SMS, dar numai cu consimțământul dumneavoastră.
•Pentru a vă răspunde la mesajele prin care ne solicitați diverse informații.
•Pentru a pregăti încheierea unui contract.

Dacă decideți să nu mai primiți newslettere și alte informări similar pe bază de abonare, aveți oricând posibilitatea să vă dezabonați folosind linkul din mesajele pe care le primiți.


Cât timp păstrăm datele dumneavoastră personale?

Păstrăm datele cu caracter personal doar atât timp cât este necesar pentru scopul convenit. Menționam că pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale, respectiv a scopului și termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie.
În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

Transferăm datele dumneavoastră personale unor terți?

Nu trimitem datele dumneavoastră personale unor terțe părți pentru a fi utilizate în scopuri comerciale. Este însă posibil să le transmitem instanțelor de judecată, parchetelor sau altor autorități pentru a ne conforma legilor în vigoare sau a ne conforma unei proceduri legale obligatorii.


Care sunt drepturile dumneavoastră?

• Dreptul de acces;
• dreptul la rectificarea datelor;
• dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat");
• dreptul la restricționarea prelucrării;
• dreptul la portabilitatea datelor;
• dreptul la opoziție;
• drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
• dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare;
• dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;
• dreptul la o cale de atac judiciară;
• dreptul de a fi notificat de către operator.

Citiți aici un extras din Regulamentul GDPR 679/2016 pentru informații detaliate despre drepturile dumneavoastră și despre protecția în ceea ce privește prelucrarea datelor cu character personal.


Despre cookie-uri și gestionarea lor

Un cookie este un fișier-text de mici dimensiuni care este descărcat în memoria unui calculator sau altui dispozitiv (de pildă telefon mobil, tabletă), atunci când cineva accesează un site web.

Cookie-urile sunt generate atunci când browserul pe care-l folosiți afișează un site/pagină web. Site-ul transmite informații către browser, iar acesta creează fișierul-text, adică cookie-ul. Dacă accesați din nou același site, browserul transmite cookie-ul către serverul pe care se află site-ul. În felul acesta sunteți identificat de fiecare dată când vizitați site-ul respectiv.

Pe de altă parte, cookie-urile stochează date cu caracter personal. Aceste informații sunt de fapt generate de către dumneavoastră, în momentul în care completați formulare online, vă înregistrați pe un anumit site web, utilizați sisteme de plăți electronice sau pur si simplu navigați printr-un site. Deși aceste informații cu cacater personal sunt protejate pentru a nu putea fi accesate de persoane răuvoitoare, uneori pot fi interceptate. O asemenea situație nedorită poate surveni când browserul dumneavoastră se conectează la un server printr-o rețea necriptată, de exemplu într-o locație publică cu WiFi nesecurizat.

Utilizarea cookie-urilor și obligațiile implicite ale celor care le folosesc sunt reglementate atât în legislația Uniunii Europene, cât și în legislația națională – Legea 506/2004.

Site-ul Humanitas folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. („Google”). In acest scop, Google Analytics utilizeaza cookie-uri. Informațiile generate de cookie-uri cu privire la modul în care este utilizat Site-ul sunt transmise către Google și stocate de acesta inclusiv pe servere din Statele Unite. Puteți refuza utilizarea cookie-urilor Google Analytics descărcând si instalând Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Facebook utilizează cookie-uri în mod similar și, la fel ca Google, declară că respectă cadrul UE-SUA privind confidențialitatea.

Puteti controla și/sau sterge cookie-urile după cum doriți. Puteți șterge toate cookie-urile care sunt deja în calculatorul dumneavoastră și puteți configura browserele să blocheze plasarea acestora. Înainte de a lua o hotărâre, citiți acest material.

Accesați linkurile următoare pentru instrucțiuni privind gestionarea, dezactivarea sau ștergerea cookie-urilor în browserele Chrome | Firefox | Internet Explorer | Safari (iPhone, iPad) | Microsoft Edge și cum să activați sau să dezactivați navigarea privată pe iPhone și iPad.

Contactați-ne

Dacă aveți întrebări cu privire la cele de mai sus, vă rugăm să ne scrieți aici: protectiadatelor@humanitas.ro.