Ghidul crestinului ortodox de azi

Vasile Răducă

Ghidul crestinului ortodox de azi

Volumul I: Cres­ti­nis­mul si Bi­se­ri­ca

Lectura: Vasile Răducă


Humanitas Multimedia, Religie / Colectia: Ascultă și învață

Embed:

"La re­cen­saman­tul facut acum cati­va ani, ro­manii s-au de­cla­rat in ma­rea lor ma­jo­ri­ta­te cres­tini or­to­docsi. Ex­pe­rien­ta de pre­ot m-a facut sa con­stat ca un nu­mar re­strans de oa­meni stiu de ce sunt cres­tini, un nu­mar inca mai re­strans stiu de ce sunt cres­tini or­to­docsi, iar altii, mult mai putini, stiu cum sa se com­por­te in ca­li­ta­te de cres­tini or­to­docsi.
Din­tre cei care se con­si­de­ra cres­tini prac­ti­canti, nu pu­tini prac­ti­ca un cres­ti­nism pro­priu, ca si cum in­tr-o so­cie­ta­te care isi pro­pu­ne sa pri­va­ti­ze­ze to­tul am pu­tea pri­va­ti­za pana si via­ta re­li­gioa­sa. Prac­ti­ca­rea vie­tii cres­ti­ne la multi frati de-ai nostri este, de mul­te ori, di­fe­ri­ta de ceea ce in­va­ta Bi­se­ri­ca. Pe de alta par­te, alti cres­tini or­to­docsi con­si­de­ra ca prac­ti­ca­rea vie­tii cres­ti­ne este res­pon­sa­bi­li­ta­tea cle­ru­lui, Bi­se­ri­ca ne­fi­ind alt­ce­va de­cat o in­sti­tu­tie care pres­tea­za ser­vi­cii re­li­gioa­se po­pu­la­tiei.
Me­ri­ta pre­ci­zat fap­tul ca in­tre­gul conti­nut al aces­tei lu­crari este pro­vo­cat de ras­pun­su­ri­le pe care am in­cer­cat sa le dau, in­tr-un lim­baj sim­plu si, sper, adec­vat, in­tre­bari­lor sau cel putin unei se­rii de in­tre­bari puse de cei pre­o­cu­pati de via­ta cres­ti­na." Parintele Prof. Dr. Vasile Raduca

 

Ghidul crestinului ortodox de azi (asculta un fragment)

 

Urmatoarele 4 volume vor cuprinde capitolele:
Bi­se­ri­ca Or­to­do­xa Ro­ma­na. Per­soa­ne ve­ne­ra­te de Bi­se­ri­ca si obiec­te de cult . Cul­tul re­li­gios. Tim­pul sa­cru si sar­ba­to­ri­le . Sfin­te­le Tai­ne si ie­rur­gi­i­le . Via­ta mo­ra­la. Via­ta si moar­tea.

 

Info
Vasile Răducă
Vasile Răducă (voce)
Detalii produs
Vasile Răducă
Vasile Răducă

Traieste in Bucuresti, este casatorit si are doi copii. Slujeste la biserica Kretzulescu, al carei paroh este. Enoriasii ii pretuiesc seriozitatea cu care isi indeplineste responsabilitatile pastorale. Desi e inca tinar, are o remarcabila cultura teologica. A studiat in tara, in Grecia si in Elvetia.

Comentarii

Publică un comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public.