Aromânii

Neagu Djuvara (coord.)

Aromânii

Istorie. Limbă. Destin

Humanitas, Istorie / Colectia: Istorie

Embed:

Destinul pasionant al acestei populaţii purtând stigmatul minorităţii este cercetat în acest volum colectiv de o seamă de specialişti reputaţi, sub îndrumarea riguroasă şi erudită a profesorului Neagu Djuvara. Unghiurile de abordare a temei sunt diverse, fapt care nu tulbură cu nimic continuitatea logică şi temporală proprie sintezei. Sunt discutate, prin urmare, problema originii aromânilor, a romanizării lor, precum şi influenţa grecească, care i-a marcat puternic; este tratată evoluţia lor în perioada bizantină şi în cea otomană, problema diasporei aromâneşti în veacurile trecute ori cea a aculturaţiei. Argumentele lingvistice, antropologice sau pur istorice conturează un portret just şi obiectiv al acestui popor mult prea puţin cunoscut, a cărui influenţă culturală şi socială rămâne însă indiscutabilă.
Publicului român îi este oferită prin această ediţie o lucrare relevantă din punct de vedere istoric, capabilă să suscite controverse printre cercetători, şi în acelaşi timp savuroasă ca introducere în istoria şi identitatea unei populaţii fascinante prin asemănare şi alteritate.

„Prezenta lucrare era destinată la origine unui public străin, îndeobşte necunoscător al problemelor balcanice. Cred însă că prin profesionalismul şi totala obiectivitate a autorilor ea va stârni interes şi printre români – şi, în primul rând, printre cei de origine aromână. Aceasta e nădejdea mea.“ (Neagu DJUVARA)

Cicerone Poghirc, „Romanizarea lingvistică şi culturală în Balcani. Supravieţuiri şi evoluţie“

Petre Ş. Năsturel, „Vlahii din spaţiul bizantin şi bulgăresc până la cucerirea otomană“

Matei Cazacu, „Vlahii din Balcanii Occidentali (Serbia, Croaţia, Albania etc.). Pax ottomanica (secolele al XV-lea–al XVII-lea)“

Neagu Djuvara, „Diaspora aromână în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea“

Max Demeter Peyfuss, „Aromânii în era naţionalismelor balcanice“

Mihaela Bacu, „Între aculturaţie şi asimilare. Aromânii în secolul XX“

Matilda Caragiu-Marioţeanu, „Un dodecalog al aromânilor sau 12 adevăruri incontestabile, istorice şi actuale despre aromâni şi despre limba lor“

  Citeşte câteva pagini

Info
Neagu Djuvara (coord.)
Detalii produs
Neagu Djuvara (coord.)
Neagu Djuvara (coord.)

NEAGU DJUVARA (1916–2018) s-a născut la Bucureşti, într-o familie de origine aromână aşezată aici la sfârşitul secolului al XVIII-lea, care a dat ţării mai mulţi oameni de seamă. Licenţiat la Sorbona (istorie, 1937) şi doctor în drept (Paris, 1940). Participă la campania din Basarabia şi Transnistria (iunie–noiembrie 1941); rănit în apropiere de Odessa.

Comentarii

Publică un comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public.