Seria de autor Dinu Pillat

1
Dinu Pillat
Dostoievski în conștiinţa literară românească
Această a doua ediție a eseului Dostoievski în conștiinţa literară românească, prefațată de George Ardeleanu, cuprinde în plus față de ediția apărută în 1976 o addenda cu texte legate de proiectul Dostoievski al autorului, un dosar de referințe critice, bibliografia receptării lui Dostoievski în România, bibliografia scrierilor lui Dinu Pillat și cea a scrierilor de...detalii

264 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 26.01 lei

in libhumanitas.ro


2
Dinu Pillat
Ion Barbu. Micromonografie
„Dinu Pillat a moştenit în largă măsură disponibilitatea intelectuală a lui Ion Pillat, largheţea sa de spirit care-i îngăduie, dincolo de obsesii şi fanatisme, să îmbrăţişeze o mare varietate de formule poetice. O curiozitate rasată, domoală, oarecum protocolară, care se fereşte de «originalitatea» acuzată ca de o aventură dizgraţioasă....detalii

231 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 38.44 lei

in libhumanitas.ro


3
Dinu Pillat
Mozaic istorico-literar
Această nouă ediţie, revăzută şi adăugită, a Mozaicului istorico-literar. Secolul XX ţine seama de ultimele corecturi ale autorului, recuperează în note de subsol pasajele cenzurate din unele texte, oferă un portret inedit al poetului V....detalii

312 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 33.72 lei

in libhumanitas.ro


4
Dinu Pillat
Spectacolul rezonanţei
Al treilea volum al seriei de autor Dinu Pillat, Spectacolul rezonanţei (titlu ales de Monica Pillat pentru a evidenţia diversele nuanţe ale criticii de receptare, specifice viziunii autorului), are ca punct de plecare ediţia lui George Muntean, Dinu Pillat. Itinerarii istorico-literare, 1978....detalii

388 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 47.2 lei

in libhumanitas.ro


5
Dinu Pillat
Tinereţe ciudată şi alte scrieri
Al doilea volum al seriei de autor Dinu Pillat cuprinde un grupaj de proze din perioada 1933-1945, Jurnalul unui adolescent (apărut în 1941), romanele Tinereţe ciudată (1943) şi Moartea cotidiană (1946)....detalii

6
Dinu Pillat
Aşteptând ceasul de apoi
Cartea cu cea mai tulburătoare biografie din istoria romanului românesc a rămas inedită timp de 50 de ani. Şi-a aşteptat „ceasul de apoi“....detalii