Seria de autor Emil Cioran

2 3 4 5 Next >> 
1
Emil Cioran
Ispita de a exista
Traducere de Emanoil Marcu „Trebuie să învăţăm să gândim împotriva îndoielilor şi certitudinilor noastre, împotriva umorilor atotştiutoare, trebuie, mai ales, făurindu-ne o altă moarte, o moarte incompatibilă cu hoitul, să acceptăm ceea ce nu poate fi dovedit, ideea că ceva există... Nimicul era desigur mai comod. Ce greu e să te mistui în Fiinţă!“...detalii

220 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 27 lei

in libhumanitas.ro


2
Emil Cioran
Îndreptar pătimaş II
Stabilirea textului, prefaţă şi note de Constantin Zaharia...detalii

168 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 22 lei

in libhumanitas.ro


3
Emil Cioran
Tratat de descompunere
„…Adeseori am visat un monstru melancolic și erudit, știutor al tuturor idiomurilor, cunoscând pe de rost toate versurile și toate sufletele, și rătăcind prin lume spre a se hrăni cu otrăvuri, fervori, extaze, străbătând Persiile, Chinele, Indiile defuncte și Europele muribunde — adeseori am visat un prieten al poeților care să-i fi cunoscut pe toți din deznădejdea de a n...detalii

224 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 29 lei

in libhumanitas.ro


4
Emil Cioran
Silogismele amărăciunii
„Am scris o cărticică intitulată Silogismele amărăciunii, cuprinde lucruri insolente, am scris-o imediat după război, când eram foarte sărac și foarte cinic...detalii

120 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 24 lei

in libhumanitas.ro


5
Emil Cioran
Schimbarea la față a României
„Am scris aceste divagații în 1935—36, la 24 de ani, cu pasiune și orgoliu.Din tot ce am publicat în românește și franțuzește, acest text este poate cel mai pasionat și în același timp îmi este cel mai străin.“ (CIORAN, 1990) [image:citeste.jpg]  Citește câteva pagini...detalii

200 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 27 lei

in libhumanitas.ro


6
Emil Cioran
Pe culmile disperării
„Dacă aș putea, aș aduce întreaga lume în agonie, pentru a realiza o purificare din rădăcini a vieții; aș pune flăcări arzătoare și insinuante la aceste rădăcini, nu pentru a le distruge, ci pentru a le da altă sevă și altă căldură.Focul pe care l-aș pune eu acestei lumi n-ar aduce ruine, ci o transfigurare cosmică, esențială.“ (CIORAN)...detalii

160 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 25 lei

in libhumanitas.ro


7
Emil Cioran
Mărturisiri şi anateme
„Sunt fericit doar când mă gândesc la renunțare și mă pregătesc pentru ea. Restul e amărăciune și zbucium....detalii

192 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 25 lei

in libhumanitas.ro


8
Emil Cioran
Îndreptar pătimaș
„De-aș conduce oști, le-aș duce la moarte fără minciuni: fără patrie, fără ideal și fără hoția vreunei răsplate sau a cerului.Le-aș spune tot — și-n primul rând ce fără preț e viața și moartea.În mod cinstit nu poți îmbărbăta decât în numele nefirii; cum există ceva, sacrificiul, cât de mic, e pagubă ireparabilă.“ (CIORAN)...detalii

9
Emil Cioran
Exerciții de admirație
„Nimic nu e mai jalnic decât cuvântul, și totuși doar prin el ajungi la acele senzații de fericire, la jubila¬ția ultimă în care ești cu desăvârșire singur, eliberat de orice sentiment de apăsare. Absolutul atins prin cuvânt, prin însuși simbolul fragilității!“ (CIORAN)...detalii

208 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 27 lei

in libhumanitas.ro


10
Emil Cioran
Despre neajunsul de a te fi născut
„Ani de zile, o viaţă de fapt, să nu te fi gândit decât la ultimele clipe, ca să constaţi, când te apropii, în sfârşit, de ele, că va fi fost degeaba, că gândul morţii ajută la tot, doar să mori nu!" (CIORAN) [image:citeste.jpg]  Citeşte câteva pagini...detalii

11
Emil Cioran
Demiurgul cel rău
„Nimic nu va putea să-mi scoată din minte că lumea asta e fructul unui zeu tenebros ce-şi prelungeşte umbra în mine, şi că misiunea mea este să duc la ultimele consecinţe blestemul ce apasă asupra lui şi a operei sale.“ (CIORAN) [image:citeste.jpg]  Citeşte câteva pagini...detalii

164 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 25 lei

in libhumanitas.ro


12
Emil Cioran
Cartea amăgirilor
„Dacă esențele pe care oamenii le stimează atât de mult, fără să le iubească, n-au putut salva nimic, atunci nu ne mai rămâne decât curajul amăgirilor. Să rămânem adică aici pe pământ, să ne compromitem și să ne lichidăm ca amăgiri între amăgiri. Esențele ne distrug dincolo de lume: este o distrugere mai interesantă, dar nu mai dureroasă....detalii

13
Emil Cioran
Amurgul gândurilor
„În patima vidului, doar zâmbetul cenușiu al ceții mai însuflețește descompunerea măreață și funebră a gândului.Unde sunteți voi, cețuri crude și amăgitoare, de nu vă răsturnați încă pe o minte împăienjenită? În voi aș vrea să-mi sfâșii amarul și să-mi ascund o spaimă mai vastă ca amurgul plutirii voastre!“ (CIORAN)...detalii

14
Emil Cioran
Lacrimi și sfinți
„Încercat-am să înțeleg de unde vin lacrimile și m-am oprit la sfinți.Să fie ei responsabili de strălucirea lor amară? Cine ar ști?Se pare însă că lacrimile sunt urmele lor.Nu prin sfinți au intrat ele în lume; dar fără ei nu știam că plângem din regretul paradisului....detalii

180 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 27 lei

in libhumanitas.ro


15
Emil Cioran
Cioran și muzica
Muzica este una din referințele esenţiale în viața şi opera lui Cioran. O prezenţă constantă, inalterabilă. De la prima până la ultima sa carte, Cioran dedică muzicii pagini exaltate, judecăţi fără recurs, sintagme inspirate. Filozofia însăși, sustrăgându-se oricărui sistem, se acordează muzicii, deopotrivă ontologic și epistemologic....detalii

16
Emil Cioran
Caiete
„Operă de moralist? Literatură? Filozofie? Poate că cel mai corect ar fi să numim paginile Caietelor lui Cioran jurnalul condiţiei umane....detalii

17
Emil Cioran
Scrisori către cei de-acasă
„Conversaţie cu un absent, scrisoarea este un eveniment major al singurătăţii. Adevărul despre un autor e de căutat mai degrabă în corespondenţa decît în opera sa. Cel mai adesea, opera este o mască. În cărţile sale, Nietzsche joacă un rol, se erijează în judecător sau profet, îşi atacă prietenii şi duşmanii şi se plasează – orgolios – în centrul viitorului....detalii

376 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 37.57 lei

in libhumanitas.ro


18
Emil Cioran
Razne

128 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 20.23 lei

in libhumanitas.ro


19
Emil Cioran
Antologia portretului
„Cioran, pe la sfârşitul anilor '60, a plănuit să alcătuiască o antologie în englezeşte din Memoriile lui Saint-Simon....detalii

272 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 31.79 lei

in libhumanitas.ro


20
Emil Cioran
Mărturisiri şi anateme
„Sunt fericit doar când mă gândesc la renunţare şi mă pregătesc pentru ea. Restul e amărăciune şi zbucium....detalii