Seria de autor Friedrich Nietzsche

1
Friedrich Nietzsche
Știința voioasă
Traducere de Liana Micescu și Simion Dănilă...detalii

304 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 35 lei

in libhumanitas.ro


2
Friedrich Nietzsche
Aşa grăit-a Zarathustra
Introducere, cronologie și traducere de Ștefan Aug. DoinașReceptarea lui Nietzsche în cultura germană, selecție și traducere de texte de Horia Stanca...detalii

392 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 45 lei

in libhumanitas.ro


3
Friedrich Nietzsche
Dincolo de bine și de rău
„Faptul că filozofia nu este o abstracţie rece, ci trăire, suferinţă şi sacrificiu pentru omenire îl ştia Nietzsche prea bine, şi a fost pentru el un exemplu....detalii

4
Friedrich Nietzsche
Ştiinţa voioasă
Ştiinţa voioasă este rodul experienţei lăuntrice a celui ce a trecut prin proba de foc mocnit a infernului, i-a îndurat povara îndelungată, strivitoare şi a reuşit să afle în sine, într-un sfârşit, speranţa însănătoşirii. E drept că nu e foarte clar dacă se va însănătoşi pe deplin sau nu....detalii

5
Friedrich Nietzsche
Filozofia în epoca tragică a grecilor
„Cu Platon începe ceva cu totul nou: sau, cum se poate spune cu egală îndreptăţire, începând cu Platon constatăm că le lipseşte filozofilor un anume lucru esenţial, în comparaţie cu cei integraţi în acea Republică a Geniilor cuprinzându-i pe cei care au trăit între Thales şi Socrate....detalii

6
Friedrich Nietzsche
Ecce Homo
„Îmi cunosc soarta. Cândva se va lega de numele meu amintirea a ceva monstruos – a unei crize cum nu a mai existat pe pământ, a celei mai profunde ciocniri de conştiinţe, a unei decizii conjurate împotriva a tot ceea ce se crezuse, se ceruse, se considerase sfânt până atunci. Eu nu sunt om, eu sunt dinamită.“...detalii

7
Friedrich Nietzsche
Amurgul idolilor
Valorile, ideile după care s-au călăuzit îndeobşte filozofii apar în această operă târzie a lui Nietzsche drept idoli, drept zei care au încremenit într-o eternitate stătută şi a căror evoluţie pe scena lumii, prin urmare, s-a încheiat....detalii

8
Friedrich Nietzsche
Aşa grăit-a Zarathustra
„Şi-abia atunci, cînd voi cu toţii vă veţi fi lepădat de mine, am să mă-ntorc din nou la voi.Da, cu alţi ochi îi voi căuta atunci, o, fraţi ai mei, pe cei pe care-odată i-am pierdut; şi cu-altă dragoste atunci vă voi iubi....detalii

432 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 45 lei

in libhumanitas.ro


9
Friedrich Nietzsche
Aforisme
Există o zonă în care viaţa, personalitatea şi opera unui mare autor se întrepătrund, luminându-se reciproc: e genul însemnărilor nedestinate, în fond, publicului. Dar publicul este adesea mai fascinat de această operă secundă decât de opera însăşi....detalii

156 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 24 lei

in libhumanitas.ro