Societate & civilizaţie

Cărţile din seria „Societate & civilizaţie“ sunt poveşti inedite despre societatea românească de altădată. Cărţi scrise cu savoare şi talent. Cărţi purtând amprenta erudiţiei. Cărţi esenţiale pentru înţelegerea trecutului, dar mai ales pentru explicarea prezentului.

1
Mária Pakucs-Willcocks
Sibiul veacului al XVI-lea
„Cartea Máriei Pakucs-Willcocks oferă, printr-o analiză minuţioasă a documentelor inedite, o radiografie a unui oraş alcătuit diferit de cele din ţările române. De altminteri, acest oraş ne fascinează încă, iar volumul de faţă ne poartă într-o călătorie în lumea aparte a burgurilor transilvãnene....detalii

288 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 39 lei

in libhumanitas.ro


2
Constanţa Vintilă-Ghiţulescu
Patimă și desfătare
Cartea Constanței Vintilă-Ghițulescu este o istorie a lucrurilor mărunte, revelată de lectura caleidoscopică a documentelor din arhivele secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea. Cititorul este îndemnat de autoare să intre într-un joc inedit: beneficiarul unei cantități impresionante de informații istorice, poate să-și imagineze el însuși trecutul....detalii

488 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 49 lei

in libhumanitas.ro


3
Mihai Chiper
Pe câmpul de onoare
Un călător englez de pe la 1870 pune politețea bucureșteanului din lumea bună pe seama duelului, „o practică la care aristocraţia română se dedă adesea“, și explică apoi: „A călca, din greşeală, pe o rochie de bal înseamnă a-ţi pune viaţa în primejdie....detalii

360 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 39 lei

in libhumanitas.ro


4
Silvia Marton
„Republica de la Ploiești“ și începuturile parlamentarismului în România
„«Republica de la Ploiești» a intrat în limbajul comun ca un alt nume dat eșecului comic şi nepotrivirii mijloacelor cu scopul idealizat. Dacă îl reducem la acțiunile din ziua de 8 august 1870, episodul poate fi cu greu eliberat din registrul în care l-a fixat Caragiale. Mișcarea trebuie abordată însă în contextul anilor 1866–1871....detalii

312 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 34 lei

in libhumanitas.ro


5
Nicoleta Roman
„Deznădăjduită muiere n-au fost ca mine“
Această carte recuperează din catagrafiile, condicile ecleziastice, actele cancelariilor domneşti şi actele de procedură ale tribunalelor din prima jumătate a secolului al XIX-lea istoria dureroasă şi discretă a femeilor muntene. De neam ales, ţărănci sau femei pripăşite la oraş, româncele se confruntă cu normele create şi impuse de bărbaţi....detalii

408 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 47 lei

in libhumanitas.ro


6
Constanţa Vintilă-Ghiţulescu
Patimă și desfătare
Cartea Constanței Vintilă-Ghițulescu este o istorie a lucrurilor mărunte, revelată de lectura caleidoscopică a documentelor din arhivele secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea. Cititorul este îndemnat de autoare să intre într-un joc inedit: beneficiarul unei cantități impresionante de informații istorice, poate să-și imagineze el însuși trecutul....detalii

7
Constanţa Vintilă-Ghiţulescu
Evgheniţi, ciocoi, mojici
Lumea acestei cărţi, revelată de arhivele ecleziastice, administrative şi penale, este caleidoscopică şi neînchipuit de exotică....detalii

356 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 33.72 lei

in libhumanitas.ro


8
Constantin Bărbulescu
România medicilor
Între 1860 şi 1910, aşadar într-o perioadă care e considerată unanim perioada modernizării ţării noastre, o elită intelectuală şi profesională construieşte în rapoartele sale o altă Românie: România medicilor....detalii

9
Constanţa Vintilă-Ghiţulescu
Evgheniţi, ciocoi, mojici
Lumea acestei cărţi, revelată de arhivele ecleziastice, administrative şi penale, este caleidoscopică şi neînchipuit de exotică....detalii

10
Constanţa Vintilă-Ghiţulescu
În şalvari şi cu işlic
Este inutil să te proiectezi într-un trecut idilic şi exemplar şi să dai astfel un chip ideal prezentului. Luate filă cu filă, condicile ecleziastice din Ţara Românească a secolului al XVIII-lea scot la iveală oameni şi fapte care seamănă uimitor cu românii şi isprăvile lor de astăzi în pricini de iubire, sexualitate (uneori deviantă), cuplu, căsătorie şi divorţ....detalii

448 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 39 lei

in libhumanitas.ro