Ibn Hazm al-Andalusi

IBN HAZM (994-1064), născut la Córdoba, supranumit Andaluzul (al-Andalusī), este unul dintre cei mai importanţi teologi, filozofi, moralişti, istorici şi jurişti medievali. A scris în arabă peste patru sute de lucrări, din care s-au păstrat patruzeci, pe teme dintre cele mai diverse, de la dreptul islamic la genealogie, etică, epistemologie, religie comparată, teologie. A fost cunoscut în traduceri latineşti încă din vremea sa. Ca polemist, a fost primul care a atras atenţia, în scrierile lui teologice şi de drept religios, asupra epistolelor juridice ale creştinilor. S-a opus hermeneuticii alegorice, preferând interpretarea literală a Coranului, după metoda teologică zahirită. Tawq al-hamāma (Colierul porumbiţei) este singura scriere literară a acestui autor hispanoarab interesat în principal de teologie şi drept. Textul s-a păstrat într-o copie manuscrisă datată 1338. Editarea sa a avut drept urmare traducerea în numeroase limbi europene. Este una dintre cărţile-argument pentru susţinătorii „teoriei arabe", după care originea liricii trubadurilor şi a Minnesang-ului trebuie căutată în literatura arabilor.

Ibn Hazm, Encyclopaedia Britannica
De acest autor:

1
Colierul porumbiţei
Tratat despre dragoste şi îndrăgostiţi

În tradiţia arabă, porumbiţa apare ca simbol al iubirii, iar colierul ca simbol al măiestriei stilistice, elocvenţa fiind deseori comparată cu un şirag de mărgăritare; colierul împodobeşte porumbiţa aşa cum Ibn Hazm a urmărit „meşteşugirea modului de a înţelege iubirea“....detalii

2
Colierul porumbiţei
Tratat despre dragoste şi îndrăgostiţi

EBOOK – PDF

...detalii

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 19.1 lei

in libhumanitas.ro