Ebook

[1] << Back 46 47 48

941
Radu Paraschivescu
Ghidul nesimţitului
EBOOK – EPUB / PDF...detalii

942
Mircea Cărtărescu
Rem
EBOOK – EPUB / PDF...detalii

943
Lucian Blaga
Luntrea lui Caron
EBOOK – EPUB / PDF „Un nivel de suprafaţă urmăreşte în Luntrea lui Caron tocmai degradarea unor biografii în contextul unei dezagregări sociale exagerate, sub presiunea unor timpuri shakespeareiene, ieşite din ţâţâni." (Mircea ZACIU, Revista de istorie şi teorie literară)...detalii

944
Ioana Pârvulescu
Viaţa începe vineri
EBOOK – EPUB / PDF...detalii

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 14.3 lei

in libhumanitas.ro


945

946
Virgil Ierunca
Fenomenul Piteşti
EBOOK – EPUB / PDF...detalii

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 9.5 lei

in libhumanitas.ro


947

948
Horia-Roman Patapievici
Ochii Beatricei
EBOOK – EPUB / PDF...detalii

949
Constantin Noica
Şase maladii ale spiritului contemporan
EBOOK – EPUB / PDF...detalii

950
Alexandru Dragomir
Crase banalităţi metafizice
EBOOK – EPUB / PDF...detalii

951
Neagu Djuvara
Civilizaţii şi tipare istorice
EBOOK – EPUB / PDF...detalii

952
Monica Lovinescu
Jurnal esenţial
EBOOK – EPUB / PDF...detalii

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 19.1 lei

in libhumanitas.ro


953
Andrei Pleşu
Jurnalul de la Tescani
EBOOK – EPUB / PDF...detalii

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 14.3 lei

in libhumanitas.ro