Liviu Bordaş

LIVIU BORDAŞ a studiat la Facultatea de Filozofie a Universităţii din Bucureşti, de la licenţă până la doctorat, şi, ca visiting student, la Facultăţile de Indologie ale Universităţilor din Viena, Roma, Heidelberg şi Florenţa. A urmat un masterat în sanscrită la Universitatea din Pondichéry (India), iar în prezent definitivează teza de doctorat la Special Centre for Sanskrit Studies al Universităţii „Jawaharlal Nehru“ din New Delhi. A activat în calitate de cercetător ştiinţific la Institutul de Studii Orientale „Sergiu Al-George“ (Bucureşti), Institut Français d'Indologie (Pondichéry), Centre de Sciences Humaines (New Delhi) şi Accademia di Romania (Roma). A făcut, de asemenea, stagii de cercetare în Franţa, Statele Unite ale Americii, Iran şi Pakistan. În prezent este fellow al Colegiului Noua Europă din Bucureşti. Este membru al Societăţii Italiene de Istoria Religiilor. A publicat studii, articole şi comunicări ştiinţifice de filosofie, indologie, istoria religiilor, istorie culturală şi intelectuală în periodice academice din România şi din străinătate. A editat revista de studii culturale Origini. Caiete silvane (5 volume, 2002-2003). Este autorul cărţii Iter in Indiam. Imagini şi miraje indiene în drumul culturii române spre Occident (Polirom, 2006). Are în pregătire pentru tipar volumele Eliade secret şi Comentarii la legenda Meşterului Eliade. Îngrijeşte, la Editura Humanitas, publicistica din India a lui Mircea Eliade.
De acest autor:

1
Apaşul metafizic şi paznicii filozofiei

Mister medieval în trei acte, un interludiu şi un intermezzo liric, cu multe ilustrări din opere originale

...detalii