Lucian Blaga

(Lancrăm-Sebeş, 9 mai 1895-Cluj, 6 mai 1961). Face şcoala primară germană la Sebeş (1902-1906) şi liceul „Andrei Şaguna" la Braşov (1906-1914). Debutează în ziarele aradene Tribuna cu poezia „Pe tarm" (1910) si Romanul cu studiul Reflectii asupra intuitiei lui Bergson (1914). Urmează cursurile Facultăţii de teologie din Sibiu şi Oradea (1914-1916). Studiază filozofia şi biologia la Universitatea din Viena (1916-1920), obţinând titlul de doctor. Revine în ţară în ajunul Marii Uniri. Publică la Sibiu placheta de versuri Poemele luminii şi culegerea de aforisme Pietre pentru templul meu (1919). Prima sa dramă, Zalmoxe, apare în ziarul Voinţa (1920). Academia Română îi decernează Premiul „Adamachi" pentru debut (1921). Universitatea din Cluj premiază piesa Zalmoxe (1922). I se tipăresc primele traduceri de poezie în revista cernăuţeana Die Brücke (1922). Redactor la ziarele Voinţa şi Patria, membru în comitetul de direcţie al revistei Cultura, colaborator permanent la publicaţiile Gândirea, Adevărul literar şi artistic şi Cuvântul (1922-1926). Ataşat şi consilier de presă la Varşovia, Praga şi Berna (1926-1936), subsecretar de stat la Ministerul de Externe (1936-1938) şi ministru plenipotenţiar al României în Portugalia (1938-1939). Academia Română îi conferă Marele Premiu „C. Hamangiu" pentru opera dramatică şi poetică (1935). Este ales membru activ al Academiei Române (1936). După Dictatul de la Viena se află în refugiu la Sibiu, însoţind Universitatea din Cluj (1940-1946). Conferenţiază la Facultatea de litere şi filosofie (1946-1948). Cercetător la Institutul de istorie şi filosofie (1949-1951). Bibliotecar-şef (1951-1954) şi director-adjunct (1954-1959) la filiala clujeană a Bibliotecii Academiei. Este înmormantat în satul natal.

Opera nebeletristică (volume de articole, eseuri şi studii), în ordinea apariţiei:
Cultură şi cunoştinţă (1922)
Filosofia stilului (1924)
Fenomenul originar
Fetele unui veac (1925)
Daimonion (1926)
Eonul dogmatic (1931)
Cunoasterea luciferică (1933)
Censura transcendentă (1934)
Orizont şi stil (1934)
Spaţiul mioritic (1936)
Elogiul satului românesc (1936)
Geneza metaforei şi sensul culturii (1937)
Artă şi valoare (1939);
Diferenţialele divine (1940)
Despre gândirea magica (1941)
Religie şi spirit (1941)
Ştiinţă şi creatie (1942)
Despre conştiinţa filosofică (1947)
Aspecte antropologice (1948)
Gândirea românească în Transilvania în secolul al XVIII-lea (1966)
Zări şi etape (1968)
Experimentul şi spiritul matematic (1969)
Isvoade (1972)
Fiinţa istorică (1977)
De acest autor:

1
Trilogia cunoaşterii

„O concepţie metafizică e destinată să dea o transparenţă mai întâi figurii şi articulaţiilor grave ale existenţei, să pună în lumină coordonatele fundamentale ale tainei cosmice, să reveleze osatura şi arhitectura secretă ce le bănuim în fiinţa Marelui Tot din care facem parte....detalii

652 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 69 lei

in libhumanitas.ro

2
Luntrea lui Caron

Manuscrisul romanului Luntrea lui Caron a fost ţinut ascuns până în 1990, când a fost publicat pentru prima oară, la aproape trei decenii de la moartea lui Lucian Blaga. Ediţia integrală avea să apară opt ani mai târziu. Autorul şi-a dedicat ultimii ani din viaţă rescrierii şi completării a ceea ce avea să fie un roman cu elemente autobiografice....detalii

584 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 49 lei

in libhumanitas.ro

3
Trilogia valorilor

„Destinul creator al omului nu e un fapt circumscris de un vag finalism metafizic, ci are aspectul unei saturaţii finaliste, cu structuri şi accesorii precise care îl reliefează ca atare. Toate aceste consideraţii nu fac, evident, decât să aducă o nouă contribuţie la definiţia plastică a omului ca fiinţă cu totul singulară în univers....detalii

504 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 57 lei

in libhumanitas.ro

4
Trilogia culturii
Orizont și stil. Spațiul mioritic. Geneza metaforei și sensul culturii

„Matricea stilistică“ este ca un mănunchi de categorii care se imprimă, din inconştient, tuturor creaţiilor umane, şi chiar şi vieţii întru cât ea poate fi modelată de spirit....detalii

504 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 49 lei

in libhumanitas.ro

5
Opera poetică

Prefață de George Gană
Ediție îngrijită de George Gană și Dorli Blaga

...detalii
6
Trilogia cosmologică

„Prin existența sa creatoare, prin istoria sa, omul se realizează pe o linie unică în univers. Prin nivelul său existențial de o demnitate singulară în comparație cu al tuturor creaturilor, omul poate avea mândria și satisfacția singularității. Permanența destinului creator al omului este însă tragic condiționată....detalii

440 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 43.34 lei

in libhumanitas.ro

7

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 25.91 lei

in libhumanitas.ro

8
Trilogia valorilor

EBOOK – EPUB / PDF

...detalii

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 26.78 lei

in libhumanitas.ro

9
Trilogia valorilor

„Destinul creator al omului nu e un fapt circumscris de un vag finalism metafizic, ci are aspectul unei saturaţii finaliste, cu structuri şi accesorii precise care îl reliefează ca atare. Toate aceste consideraţii nu fac, evident, decât să aducă o nouă contribuţie la definiţia plastică a omului ca fiinţă cu totul singulară în univers....detalii

10
Luntrea lui Caron

Manuscrisul romanului Luntrea lui Caron a fost ţinut ascuns până în 1990, când a fost publicat pentru prima oară, la aproape trei decenii de la moartea lui Lucian Blaga. Ediţia integrală avea să apară opt ani mai târziu. Autorul şi-a dedicat ultimii ani din viaţă rescrierii şi completării a ceea ce avea să fie un roman cu elemente autobiografice....detalii

11
Trilogia cunoaşterii

„O concepţie metafizică e destinată să dea o transparenţă mai întâi figurii şi articulaţiilor grave ale existenţei, să pună în lumină coordonatele fundamentale ale tainei cosmice, să reveleze osatura şi arhitectura secretă ce le bănuim în fiinţa Marelui Tot din care facem parte....detalii

12

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 19.1 lei

in libhumanitas.ro

13

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 40.21 lei

in libhumanitas.ro

14
Trilogia culturii

EBOOK – EPUB / PDF

...detalii
16
Izvoade

EBOOK – EPUB / PDF

„Din datoria de a trăi şi a muri pentru adevărul nostru nu văd cum am putea deduce dreptul de a constrânge şi pe semenii noştri de a trăi şi de a muri pentru adevărul nostru. Şi din datoria de a ferici pe semenii noştri nu se vede cum am putea deduce dreptul de a-i ferici, impotriva voinţei lor, cu adevărul nostru." (Lucian BLAGA)

...detalii
17
Hronicul şi cântecul vârstelor

„Începuturile mele stau sub semnul unei fabuloase absenţe a cuvântului. Urmele acelei tăceri iniţiale le caut însă în zadar în amintire....detalii

18
Izvoade

„Din datoria de a trăi şi a muri pentru adevărul nostru nu văd cum am putea deduce dreptul de a constrânge şi pe semenii noştri de a trăi şi de a muri pentru adevărul nostru. Şi din datoria de a ferici pe semenii noştri nu se vede cum am putea deduce dreptul de a-i ferici, impotriva voinţei lor, cu adevărul nostru." (Lucian BLAGA)

...detalii
19
Trilogia culturii

„Matricea stilistică“ este ca un mănunchi de categorii care se imprimă, din inconştient, tuturor creaţiilor umane, şi chiar şi vieţii întru cât ea poate fi modelată de spirit....detalii

20
Aforisme

EBOOK – EPUB / PDF

„Am ambiţia de a fi cel mai liber dintre adepţii acestor teorii.Sunt tânăr încă - şi voi rămâne până la urmă tânăr, fiindcă am un viitor, fiindcă adevăratul meu viitor vine după mine."

...detalii
21
Opera poetică

„Sensuri ascunse, ce ar putea să fie formulate în chip abstract, nu se găsesc în poezia mea, decât ca alunecări, pe cari însumi le condamn. Toate sensurile ţin de domeniul unei sensibilităţi metafizice, ce coboară în adânc şi vine în adânc, ele n-au confinii cu înţelegerea filozofică discursivă. ...detalii

22
Luntrea lui Caron

EBOOK – EPUB / PDF

„Un nivel de suprafaţă urmăreşte în Luntrea lui Caron tocmai degradarea unor biografii în contextul unei dezagregări sociale exagerate, sub presiunea unor timpuri shakespeareiene, ieşite din ţâţâni." (Mircea ZACIU, Revista de istorie şi teorie literară)

...detalii
23
Opera poetica

"Sensuri ascunse, ce ar putea sa fie formulate in chip abstract, nu se gasesc in poezia mea, decat ca alunecari, pe cari insumi le condamn. Toate sensurile tin de domeniul unei sensibilitati metafizice, ce coboara in adanc si vine in adanc, ele n-au confinii cu intelegerea filozofica discursiva.
...detalii

24
Eonul dogmatic (Trilogia cunoasterii, vol. I)
„Cei vechi intelegeau prin cuvantul «eoni» perioade istorice lungi, timpuri universale. «Eon» inseamna pentru noi o noua lume spirituala de lunga durata. Perioadele eonice se caracterizeaza printr-o crestere enorma a constiintei, ele sunt mai degajate de mediul cronospatial.“
Lucian Blaga...detalii
25
Zari si etape
„Inteligenta omeneasca nu e o misterioasa fabrica de adevaruri absolute. Ea este un factor determinant in sanul realitatii, un centru de activitati spontane, un creator de fictiuni, de mituri.
Vederile metafizice ale spiritualismului sau ale materialismului sunt mituri – si mit este si cutare ipoteza a stiintei moderne.“
Lucian Blaga...detalii
26
Cenzura transcendenta
„Prin cenzura transcendenta nu sunt oprite anume cunoasteri la care s-ar putea totusi ajunge. Prin cenzura transcendenta e oprita insasi cunoasterea deplina, pozitiva, nedisimulatoare. Omul n-are posibilitatea sa treaca peste aceasta opreliste, fiindca ea e inscrisa in fiinta si structura sa. Marele Anonim nu va avea deci prilejul sa se razbune.“
Lucian Blaga...detalii
27
Cunoasterea luciferica
„Pentru Adam nu existau «mistere deschise ca mistere». Sarpele i-a deschis aceasta perspectiva si i-a promis o cunoastere divina. Dar dupa consumarea pacatului sarpele nu i-a putut da decat cunoasterea de care el era in stare: cunoasterea luciferica.“
Lucian Blaga ...detalii
28
Despre constiinta filozofica
„Daca avem motive de a sustine ca o constiinta filozofica nu poate fi decat de real folos creatorilor de filozofie, cu atat mai mult inclinam a crede ca o asemenea constiinta poate sa fie un util factor de indrumare pentru amatorii de filozofie. ...detalii
29
Izvoade
„Din datoria de a trai si a muri pentru adevarul nostru nu vad cum am putea deduce dreptul de a constrange si pe semenii nostrii de a trai si de muri pentru adevarul nostru. Si din datoria de a ferici pe semenii nostrii nu se vede cum am putea deduce dreptul de a-i ferici, impotriva vointei lor, cu adevarul nostru.“
Lucian Blaga...detalii
30
Aforisme

Teoriilor mele metafizice nu le-am atribuit niciodata alt caracter decat acela de incercari, perspective, anticipatii, viziuni mitice – in nici un caz caracter de dogme. Am ambitia de a fi cel mai liber dintre adeptii acestor teorii. Sunt tanar inca – si voi ramanea pana la urma tanar, fiindca am un viitor, fiindca adevaratul meu viitor vine dupa mine.

...detalii
31
Luntrea lui Caron

"Un nivel de suprafata urmareste in Luntrea lui Caron tocmai degradarea unor biografii in contextul unei dezagregari sociale exagerate, sub presiunea unor timpuri shakespeareiene, iesite din tatani."
Mircea Zaciu, Revista de istorie si teorie literara
...detalii

32
Experimentul si spiritul matematic
„Interventia activa a omului in mersul fenomenelor naturale este un factor ce intra chiar in definitia «experimentului». Pentru ca experimentul sa poata fi prefacut in metoda de cercetare, trebuie sa se procedeze in prealabil la o reductie pe scara intinsa a complicitatii universale presupuse ca intervenind in producerea oricarui fenomen....detalii
33
Trilogia cosmologica: Diferentialele divine; Aspecte antropologice; Fiinta istorica
„O diferentiala divina este echivalentul unui fragment infinitezimal din Totul substantial si structural, deplin autarhic, transspatial al Marelui Anonim, intre Marele Anonim si «lume» e un raport de profunda disanalogie: Marele Anonim ia drumul genezei prin termeni tocmai opusi celor posibili....detalii
35
Gandire magica si religie
„Ideea magicului are pentru mentalitatea primitiva rolul unui calmant al apetitului cognitiv.
In plamada unui descantec intra inevitabil si cativa stropi de bezna. Aceasta face de altfel ca descantecul sa nu fie niciodata confundat de simtirea si priceperea taraneasca cu un cantec. ...detalii
36
Stiinta si creatie
„Ce icoane, ce scheme, ce teorii si-au facut oamenii in cursul timpurilor despre lumea naturala?
Preocuparile noastre nu se leaga de problematica psihologiei popoarelor, ci se indreapta spre o doctrina posibila a spiritului [...] in care omul pare fara iesire captat si cu suprema noblete cuprins – omul, cu toate elanurile sale...“
Lucian Blaga...detalii
38
Geneza metaforei si sensul culturii
„Destinul creator al omului il vedem intr-un fel complicat, ca o intretaiere paradoxala de finalitati. Destinul creator e o urzeala, ale carei configuratii se profileaza pe diverse planuri....detalii
39
Spatiul mioritic
„Exista o vie matrice stilistica, in lumina careia romanismul ne apare ca un ansamblu, conturat din latente si realizari. Nimic nu ne prilejuieste, ca aceasta matrice stilistica, posibilitatea de a vedea in romanism un complex susceptibil de a fi cuprins intr-o imagine ideal sporita....detalii
40
Orizont si stil
„Prin teoria despre «matricea stilistica» nu avem citusi de putin pretentia de a explica darurile creatoare, ca atare, ale unui individ sau ale unei colectivitati. Darul «creator» este un mister cu totul insondabil, ce apartine de asemenea inconstientului uman. Este aci un prag peste care n-am calcat....detalii
41
Cenzura transcendenta
„Prin cenzura transcendenta nu sunt oprite anume cunoasteri la care s-ar putea totusi ajunge. Prin cenzura transcendenta e oprita insasi cunoasterea deplina, pozitiva, nedisimulatoare. Omul n-are posibilitatea sa treaca peste aceasta opreliste, fiindca ea e inscrisa in fiinta si structura sa. Marele Anonim nu va avea deci prilejul sa se razbune.“
Lucian Blaga...detalii
42
Cunoasterea luciferica
„Pentru Adam nu existau «mistere deschise ca mistere». Sarpele i-a deschis aceasta perspectiva si i-a promis o cunoastere divina. Dar dupa consumarea pacatului sarpele nu i-a putut da decat cunoasterea de care el era in stare: cunoasterea luciferica.“
Lucian Blaga ...detalii
43
Eonul dogmatic
„Cei vechi intelegeau prin cuvantul «eoni» perioade istorice lungi, timpuri universale. «Eon» inseamna pentru noi o noua lume spirituala de lunga durata. Perioadele eonice se caracterizeaza printr-o crestere enorma a constiintei, ele sunt mai degajate de mediul cronospatial.“
Lucian Blaga...detalii
44
Luntrea lui Caron

„Un nivel de suprafata urmareste in Luntrea lui Caron tocmai degradarea unor biografii in contextul unei dezagregari sociale exagerate, sub presiunea unor timpuri shakespeareiene, iesite din tatani.“
Mircea Zaciu, Revista de istorie si teorie literara
...detalii

Comentarii

Publică un comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public.