Mihai Eminescu

MIHAI EMINESCU (1850–1889) este cea mai importantă figură a literaturii române din secolul al XIX-lea şi autorul cu cea mai mare influenţă asupra creaţiei literare din secolul ce i-a urmat. O personalitate care a făcut epocă, acea epocă pe care istoriile literare şi manualele o numesc, pe drept cuvânt, a „marilor clasici". Puternica înrâurire a poetului, la îndemnul căruia au început să scrie cei doi prieteni ai săi, Slavici şi Creangă, a făcut ca literatura română să cunoască, la sfârşit de secol XIX, momentul ei de clasicitate. La scurtă vreme după moartea sa, şi nu fără legătură cu mărturiile contemporanilor ce făcuseră din extrema suferinţă a vieţii şi din „nebunia poetului" un fundal pentru lectura poeziei sale, figura lui Eminescu a căpătat dimensiuni mitice, iar poezia sa a devenit, în mentalul colectiv al românilor, Poezia însăşi. Foarte curând a fost recunoscut drept „poet naţional", iar editarea operei sale a reprezentat una dintre cele mai mari provocări pentru filologia românească. Titu Maiorescu a alcătuit şi a pus în circulaţie, în 1883, o foarte inspirat alcătuită ediţie de consacrare. În anii '30 ai secolului trecut, Perpessicius a iniţiat ediţia ştiinţifică de Opere, un act cultural unic la noi, continuat şi dus la capăt, până în anii '80, de o echipă a Muzeului Literaturii Române, condusă de Petru Creţia şi D. Vatamaniuc.
De acest autor:

1
Publicistică literară
Convorbiri literare, Curierul de Iași, Timpul, Fântâna Blanduziei

Selecție, note și prefață de Cătălin Cioabă și Ioan Milică

...detalii

536 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 54 lei

in libhumanitas.ro

2
Versuri din manuscrise
Ediție de Ioana Bot și Cătălin Cioabă

Multe, foarte multe dintre versurile eminesciene postume ne-au rămas până acum necunoscute. Și asta fiindcă, pentru editori, efortul uriaș de a pune în ordine complexitatea neobișnuită a manuscriselor lui Eminescu a fost mereu dublat de greutatea de a decide între ceea ce este provizoriu și definitiv....detalii

296 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 49 lei

in libhumanitas.ro

3
Versuri din manuscrise
Ediție de Ioana Bot și Cătălin Cioabă

EBOOK – EPUB / PDF

...detalii

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 24.69 lei

in libhumanitas.ro

4
Poezii

EBOOK – PDF

...detalii

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 41.17 lei

in libhumanitas.ro

5
Poezii
Ediție adnotată

Selecție, cronologie și note de Cătălin Cioabă

...detalii
6
Poezii

„Ne mândrim în asemenea măsură cu Eminescu, încât aproape că nu mai simţim nevoia să-l citim. Ni se pare că îl cunoaștem. Nu e el ilustrarea supremă a virtuţilor naţionale? Nu e el justificarea noastră în absolut?...detalii

7
Constelaţia Luceafărului. Sonetele. Scrisorile
Editate şi comentate de Petru Creţia

EBOOK – EPUB / PDF

...detalii
8
Constelaţia Luceafărului. Sonetele. Scrisorile
Editate şi comentate de Petru Creţia

„De dragul câtorva prejudecăţi entuziaste mai nimeni nu-l citeşte cu adevărat pe Eminescu, iar cât se citeşte se citeşte, superficial şi mărginit la câteva poezii rău consacrate de şcoală. Eminescu tinde tot mai mult să devină «Eminescu», ceva pus deoparte în lada de zestre a naţiei şi de care eşti mândru că se află acolo, ferit de orice întâmplări....detalii

Comentarii

Publică un comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public.