Lucian Boia

LUCIAN BOIA, născut în Bucureşti la 1 februarie 1944, este profesor la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti. Opera sa, întinsă şi variată, cuprinde numeroase titluri apărute în România şi în Franţa, precum şi traduceri în engleză, germană şi în alte limbi. Preocupat îndeosebi de istoria ideilor şi a imaginarului, s-a remarcat atât prin lucrări teoretice privitoare la istorie (Jocul cu trecutul. Istoria între adevăr şi ficţiune) şi la imaginar (Pentru o istorie a imaginarului), cât şi prin investigarea consecventă a unei largi game de mitologii (de la viaţa extraterestră şi sfârşitul lumii până la comunism, naţionalism şi democraţie). A adus, de asemenea, noi interpretări privitoare la istoria Occidentului, a Franţei şi a Germaniei. În 1997, lucrarea sa Istorie şi mit în conştiinţa românească a stârnit senzaţie şi a rămas de atunci un punct de reper în redefinirea istoriei naţionale.

Volume publicate la Humanitas:
Istorie şi mit în conştiinţa românească (1997, 2000, 2002, 2006, 2010, 2011)
Jocul cu trecutul. Istoria între adevăr şi ficţiune (1998, 2002, 2008)
Două secole de mitologie naţională (1999, 2005, 2011)
Mitologia ştiinţifică a comunismului (1999, 2005, 2011)
Sfârşitul lumii. O istorie fără sfârşit (1999, 2007)
Pentru o istorie a imaginarului (2000, 2006)
România, ţară de frontieră a Europei (2002, 2005, 2007)
Mitul democraţiei (2003)
Între înger şi fiară. Mitul omului diferit din Antichitate până în zilele noastre (2004, 2011)
Jules Verne. Paradoxurile unui mit (2005)
Omul şi clima. Teorii, scenarii, psihoze (2005)
Tinereţe fără bătrâneţe. Imaginarul longevităţii din Antichitate până astăzi (2006)
Occidentul. O interpretare istorică (2007)
Napoleon III cel neiubit (2008)
„Germanofilii". Elita intelectuală românească în anii Primului Război Mondial (2009, 2010)
Franţa, hegemonie sau declin? (2010)
Tragedia Germaniei: 1914–1945 (2010)
Capcanele istoriei. Elita intelectuală românească între 1930 şi 1950 (2011)
Istoriile mele. Eugen Stancu în dialog cu Lucian Boia (2012)
Explorarea imaginară a spaţiului (2012)
De ce este România altfel? (2012)
Eugen Brote (1850–1912). Destinul frânt al unui luptător naţional (2013)
Sfârşitul Occidentului? Spre lumea de mâine (2013)
Balcic. Micul paradis al României Mari (2014)
Primul Război Mondial. Controverse, paradoxuri, reinterpretări (2014)
Dosarele secrete ale agentului Anton. Petru Comarnescu în arhivele Securităţii (2014)
Suveranii României. Monarhia, o soluţie? (2014)
Maria, regina României, Jurnal de rãzboi (3 vol., editor) (2014–2015)
Cum s-a românizat România (2015)
Mihai Eminescu, românul absolut (2015)
Strania istorie a comunismului românesc (2016)
Un joc fără reguli. Despre imprevizibilitatea istoriei (2016)
În jurul Marii Uniri de la 1918. Națiuni, frontiere, minorități (2017)
Cum am trecut prin comunism. Primul sfert de veac (2018)
Cum am trecut prin comunism. Al doilea sfert de veac (2019)
Cum am trecut prin comunism. Primul sfert de veac (2018)
Întrebări fără răspuns (sau cu prea multe răspunsuri) (2019)
De acest autor:

1

96 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 22 lei

in libhumanitas.ro

2
Cum am trecut prin comunism
Al doilea sfert de veac

Bestseller Bookfest 2019

...detalii

188 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 27 lei

in libhumanitas.ro

4
Cum am trecut prin comunism
Primul sfert de veac

EBOOK – EPUB / PDF

Cu fotografii din arhiva autorului

...detalii

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 16.9 lei

in libhumanitas.ro

5
Cum am trecut prin comunism
Primul sfert de veac

Cu fotografii din arhiva autorului

...detalii

184 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 27 lei

in libhumanitas.ro

6
În jurul Marii Uniri de la 1918
Națiuni, frontiere, minorități

EBOOK – EPUB / PDF

...detalii

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 15.9 lei

in libhumanitas.ro

7
În jurul Marii Uniri de la 1918
Națiuni, frontiere, minorități

„Sărbătorirea Marii Uniri e cu totul legitimă. E legitimă şi o doză de mitologie: toate naţiunile o au! Dar avem nevoie, dincolo de comemorări şi de simbolistica eroică, şi de o istorie făcută fără prejudecăţi, în spiritul unei abordări critice. Cel puţin din partea istoricilor profesionişti!...detalii

136 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 25 lei

in libhumanitas.ro

8
Istorie și mit în conștiința românească
Ediție aniversară adăugită și ilustrată

„Viaţa rezervă surprize. Una dintre cele mai neaşteptate - pentru mine - s-a dovedit excepţionala primire de care s-a bucurat cartea, îndată după apariţia ei în mai 1997. A devenit subiect predilect de discuţie în mediile intelectuale. Au elogiat-o nume de primă mărime ale culturii româneşti....detalii

504 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 59 lei

in libhumanitas.ro

9
„Germanofilii“
Elita intelectuală românească în anii Primului Război Mondial

Lucian Boia, cu bine-cunoscutul său stil şi desfăşurând o demonstraţie fără cusur, risipeşte o altă iluzie întreţinută de istorici şi acceptată ca un adevăr: credinţa că ar fi existat în anii Primului Război Mondial, în ciuda câtorva opinii divergente, îndeosebi în rândul oamenilor politici, o cvasiunanimitate în jurul „idealului naţional“, în sensul intrării Ro...detalii

424 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 59 lei

in libhumanitas.ro

10
Două secole de mitologie naţională

Naţiune, naţionalism, stat naţional: cuvinte atât de des pronunţate şi cu o puternică încărcătură simbolică şi emoţională. Dar ce înseamnă ele de fapt? Reflectă o realitate obiectivă, sau sunt mai curând expresia unei mitologii materializate? Definesc permanenţe, sau doar o fază istorică recentă pe cale de a se încheia?...detalii

136 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 25 lei

in libhumanitas.ro

11
Occidentul
O interpretare istorică

Traducere de Emanoil Marcu

...detalii
12
Omul şi clima
Teorii, scenarii, psihoze

În Omul şi clima, Lucian Boia analizeazã ansamblul teoriilor, scenariilor şi psihozelor climatice din Antichitate pânã în zilele noastre, pentru a decripta mecanismul mental şi ideologic al acestor construcţii şi atitudini....detalii

13

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 19.9 lei

in libhumanitas.ro

14
Un joc fără reguli
Despre imprevizibilitatea istoriei

„Împărţim istoria în bucăţi, pe tranşe cronologice, domenii, probleme, structuri, în timp ce Istoria adevărată le cuprinde pe toate de-a valma. Punem în istorie o ordine pe care Istoria nu o are. Ne referim la Antichitate ori la Evul Mediu, ca şi când asemenea împărţiri chiar ar exista....detalii

112 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 20 lei

in libhumanitas.ro

15
Strania istorie a comunismului românesc
(și nefericitele ei consecințe)

„Comunismul a pierdut partida. Comuniştii însă au câştigat-o. E ca şi cum întreaga poveste a comunismului n-ar fi avut alt rost decât acela de a înlocui o clasă dominantă prin alta.
Nici un experiment comunist – cel puţin în peisajul european – nu a fost atât de «special» şi cu evoluţii atât de neaşteptate şi de «divergente» precum comunismul românesc....detalii

240 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 29 lei

in libhumanitas.ro

16
Strania istorie a comunismului românesc
(și nefericitele ei consecințe)

EBOOK – EPUB / PDF

...detalii

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 17.75 lei

in libhumanitas.ro

17

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 12.79 lei

in libhumanitas.ro

18
Omul şi clima
Teorii, scenarii, psihoze

EBOOK – EPUB / PDF

...detalii

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 14.78 lei

in libhumanitas.ro

19
Mihai Eminescu, românul absolut
Facerea și desfacerea unui mit

Istoria nenumăratelor distorsionări pe care le-a produs în ultimul secol și jumătate cultul „poetului național“ merită astăzi parcursă. Volumul de față o prezintă cu detașare, acuitate critică și finețe a observației. Oare vom reuși cândva să-l vedem (și să-l citim) pe Eminescu eliberați de mitologia creată, de un secol și ceva, în jurul imaginii lui?...detalii

224 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 29 lei

in libhumanitas.ro

20
Omul şi clima
Teorii, scenarii, psihoze

În Omul şi clima, Lucian Boia analizeazã ansamblul teoriilor, scenariilor şi psihozelor climatice din Antichitate pânã în zilele noastre, pentru a decripta mecanismul mental şi ideologic al acestor construcţii şi atitudini....detalii

21
Tragedia Germaniei. 1914-1945

Este Tragedia Germaniei o lucrare de istorie revizionistă? O reorientare către „germanofilie" a unui autor care este notoriu pentru inaderenţa la orice curent interpretativ major şi comod?...detalii

22
Cum s-a românizat România

O nouă carte a lui Lucian Boia. Şi, ca de fiecare dată, un subiect nou şi o privire altfel. Noutatea demersului explică interesul din ce în ce mai mare pe care îl stârnesc lucrările sale, şi nu numai printre cititorii români, ci şi în afara României – dovadă stând numeroasele traduceri în engleză, franceză şi germană, ca şi în maghiară, polonă sau bulgară....detalii

144 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 27 lei

in libhumanitas.ro

23
Mihai Eminescu, românul absolut
Facerea și desfacerea unui mit

EBOOK – EPUB / PDF

...detalii

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 17.18 lei

in libhumanitas.ro

24

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 16.22 lei

in libhumanitas.ro

25
Jocul cu trecutul
Istoria între adevăr şi ficţiune

EBOOK – EPUB / PDF

...detalii

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 15.26 lei

in libhumanitas.ro

26
Mitul democrației

Pentru Lucian Boia, democrația efectivă – cea care presupune, în același timp și fără vreo restricție, suveranitatea poporului, libertatea și egalitatea – nu există și nu va exista niciodată. Altfel spus: democrația este un mit....detalii

27
România, ţară de frontieră a Europei

După ce a supus unei analize critice multiplele construcţii ale istoriei naţionale, Lucian Boia oferă acum propria sa imagine a României. Din acest punct de vedere, România, ţară de frontieră a Europei completează şi întregeşte demersul iniţiat în Istorie şi mit în conştiinţa românească: cele două cărţi fac acum, la nivelul interpretării, corp comun....detalii

28
Jocul cu trecutul
Istoria între adevăr şi ficţiune

Ceea ce numim îndeobşte istorie nu este, în raport cu realitatea, decât o naraţiune simplificată, dramatizată şi învestită cu sens. Ea filtrează trecutul, îl adaptează şi îl deformează, trecându-l prin sita imaginarului şi structurându-l în sensul ideologiilor prezentului. ...detalii

162 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 24.09 lei

in libhumanitas.ro

29
Suveranii României. Monarhia, o soluţie?

În ultimii ani s-a înregistrat un reviriment neaşteptat şi, totodată, perfect explicabil al popularităţii familiei regale în rândul românilor. Diverse sondaje de dată recentă arată că de la an la an poporul îi „preţuieşte“ tot mai mult pe exponenţii Casei Regale, fără însă a agrea în mod deosebit ideea revenirii ţării la statutul de monarhie constituţională....detalii

112 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 23.12 lei

in libhumanitas.ro

30
Primul Război Mondial
Controverse, paradoxuri, reinterpretări

EBOOK – EPUB / PDF

...detalii

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 13.44 lei

in libhumanitas.ro

31

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 14.3 lei

in libhumanitas.ro

32
„Germanofilii“
Elita intelectuală românească în anii Primului Război Mondial

Lucian Boia, cu bine-cunoscutul său stil şi desfăşurând o demonstraţie fără cusur, risipeşte o altă iluzie întreţinută de istorici şi acceptată ca un adevăr: credinţa că ar fi existat în anii Primului Război Mondial, în ciuda câtorva opinii divergente, îndeosebi în rândul oamenilor politici, o cvasiunanimitate în jurul „idealului naţional“, în sensul intrării Ro...detalii

33
Napoleon III cel neiubit

„Această carte nu e o biografie. Intenţia autorului este să propună o meditaţie privind cariera unei personalităţi care i-a dezbinat pe francezi şi îi separă, încă, pe istorici. În centrul investigaţiei se află un proiect de o ambiţie puţin obişnuită. Napoleon III a vrut să remodeleze Franţa, Europa şi lumea. ...detalii

260 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 30.83 lei

in libhumanitas.ro

34
Jules Verne
Paradoxurile unui mit

Mare creator de mituri, Jules Verne a devenit el însuşi un mit. Mulţi dintre admiratorii săi văd şi astăzi în el un profet al ştiinţei şi al lumii de mâine (ceea ce de fapt nu a fost). Interpretările privitoare la opera sa merg în toate sensurile. Pionier al tehnologiei moderne sau purtător al unui mesaj mitologic şi religios? Progresist sau tradiţionalist?...detalii

284 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 33.72 lei

in libhumanitas.ro

35
Primul Război Mondial
Controverse, paradoxuri, reinterpretări

Cărţile lui Lucian Boia sunt mai mult decât reelaborări polemice, în sensul demitologizării şi înlăturării locurilor comune din istoria şi, implicit, din mentalitatea românească. Miza reală o reprezintă scrierea unei istorii europene comune, dincolo de prejudecăţi şi de teoriile general acceptate....detalii

120 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 22.16 lei

in libhumanitas.ro

36
Balcic. Micul paradis al României Mari

Până la a fi românesc, din 1913, Balcicul era doar un spectacol al mării şi un seducător amalgam etnic şi cultural de la marginea fostului Imperiu otoman. Dacă administraţia noastră preia un târg modest, pictorii dau aici de Orient în toată splendoarea sa, dar mai ales de un peisaj şi de o lumină cu totul aparte....detalii

37

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 23.99 lei

in libhumanitas.ro

38
De ce este România altfel?
Ediţie adăugită

România de astăzi. O ţară care se încăpăţânează să fie altfel.

...detalii

160 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 24 lei

in libhumanitas.ro

39
„Germanofilii“
Elita intelectuală românească în anii Primului Război Mondial

Lucian Boia, cu bine-cunoscutul său stil şi desfăşurând o demonstraţie fără cusur, risipeşte o altă iluzie întreţinută de istorici şi acceptată ca un adevăr: credinţa că ar fi existat în anii Primului Război Mondial, în ciuda câtorva opinii divergente, îndeosebi în rândul oamenilor politici, o cvasiunanimitate în jurul „idealului naţional“, în sensul intrării Ro...detalii

40
Sfârşitul Occidentului?
Spre lumea de mâine

„Aşa ne-a fost dat: să trăim o epocă de răscruce. Fascinantă sau derutantă, în funcţie de percepţia şi gradul de adaptabilitate ale fiecărui individ. O istorie se încheie şi o alta prinde contur. Nu este sfârşitul lumii, dar e ceva ce oarecum îi seamănă: sfârşitul unei lumi....detalii

128 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 22 lei

in libhumanitas.ro

41
Eugen Brote (1850–1912)
Destinul frânt al unui luptător naţional

Despre agronomul, economistul şi publicistul Eugen Brote, care, ca fruntaş al Partidului Naţional Român din Transilvania, jucase un rol important în tratativele cu mişcarea naţională slovacă în perioada memorandistă şi care fusese proprietarul şi editorul ziarului transilvănean Tribuna, nu se ştia aproape nimic în anii 1970....detalii

42
Sfârșitul Occidentului? Spre lumea de maine.

„S-a întâmplat la un moment dat ceva ieşit din comun. Miracolul Occidentului. Ar fi putut să nu se întâmple? Cine poate şti? S-a ivit o civilizaţie altfel decât celelalte, care a împins omenirea pe drumul unde se află astăzi....detalii

43
Sfârșitul Occidentului? Spre lumea de maine. (Voce)

„S-a întâmplat la un moment dat ceva ieşit din comun. Miracolul Occidentului. Ar fi putut să nu se întâmple? Cine poate şti? S-a ivit o civilizaţie altfel decât celelalte, care a împins omenirea pe drumul unde se află astăzi....detalii

44
De ce este România altfel?

România de astăzi. O ţară care se încăpăţânează să fie altfel.

...detalii
45
De ce este România altfel? (Voce)

România de astăzi. O ţară care se încăpăţânează să fie altfel.

...detalii
46
Capcanele istoriei
Elita intelectuală românească între 1930 şi 1950

De mai bine de douăzeci de ani, istorici de toate vârstele şi coloraturile sunt dominaţi de obsesia comportamentului public al intelectualilor români în secolul XX. S-a scris mult, mai ales de la înălţimea prezidiului unui complet de judecată morală, adesea fără a se putea administra toate probele unui dosar încâlcit, dar şi fără înţelegerea deplină a naturii umane....detalii

47
Occidentul
O interpretare istorică

Cu o mie de ani în urmă, civilizaţia occidentală se desprindea anevoie din starea de anarhie provocată de căderea Imperiului Roman de Apus. Ce şanse avea această societate frustă de ţărani şi războinici, atât de departe de rafinamentul strălucitor al Chinei, al lumii islamice sau al Bizanţului?...detalii

48
Mitul democraţiei

Pentru Lucian Boia, democraţia efectivă – cea care presupune, în acelaşi timp şi fără vreo restricţie, suveranitatea poporului, libertatea şi egalitatea – nu există şi nu va exista niciodată. Altfel spus: democraţia este un mit....detalii

49
Eugen Brote (1850–1912)
Destinul frânt al unui luptător naţional

EBOOK – EPUB / PDF

...detalii

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 22.93 lei

in libhumanitas.ro

50
Sfârşitul Occidentului?
Spre lumea de mâine

EBOOK – EPUB / PDF

...detalii

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 13.34 lei

in libhumanitas.ro

51
Jocul cu trecutul
Istoria între adevăr şi ficţiune

Ceea ce numim îndeobşte istorie nu este, în raport cu realitatea, decât o naraţiune simplificată, dramatizată şi învestită cu sens. Ea filtrează trecutul, îl adaptează şi îl deformează, trecându-l prin sita imaginarului şi structurându-l în sensul ideologiilor prezentului. ...detalii

52
De ce este România altfel?

România de astăzi. O ţară care se încăpăţânează să fie altfel.

...detalii
53
Istorie şi mit în conştiinţa românească

„Istoria a fost întotdeauna şi un instrument de putere. Cine stăpâneşte trecutul are şanse mari de a stăpâni şi prezentul. După 1989, condiţionarea opiniei publice prin istorie s-a dovedit a fi o constantă a strategiei Puterii, un mijloc cu atât mai abil, cu cât pentru cei mai mulţi este insesizabil....detalii

54
De ce este România altfel?

EBOOK – EPUB / PDF

România de astăzi. O ţară care se încăpăţânează să fie altfel.

...detalii
55
Tragedia Germaniei. 1914-1945

Este Tragedia Germaniei o lucrare de istorie revizionistă? O reorientare către „germanofilie" a unui autor care este notoriu pentru inaderenţa la orice curent interpretativ major şi comod?...detalii

56
Capcanele istoriei

EBOOK – EPUB / PDF

...detalii

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 19.1 lei

in libhumanitas.ro

57
Capcanele istoriei
Elita intelectuală românească între 1930 şi 1950

De mai bine de douăzeci de ani, istorici de toate vârstele şi coloraturile sunt dominaţi de obsesia comportamentului public al intelectualilor români în secolul XX. S-a scris mult, mai ales de la înălţimea prezidiului unui complet de judecată morală, adesea fără a se putea administra toate probele unui dosar încâlcit, dar şi fără înţelegerea deplină a naturii umane....detalii

59
Franţa, hegemonie sau declin?

În urma semnalului de alarmă tras de istorici şi publicişti francezi, potrivit cărora Franţa s-ar afla în declin, Lucian Boia supune afirmaţia unei analize istorice riguroase, întinsă pe câteva secole din istoria atât de bogată a „surorii noastre de gintă latină“....detalii

236 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 26.01 lei

in libhumanitas.ro

60
Istoriile mele
Eugen Stancu în dialog cu Lucian Boia

Lucian Boia are reputaţia unui istoric în răspăr cu ideile de-a gata, pe care i-au creat-o zecile de volume cu o tematică luxuriantă, de la mişcarea naţională românească, până la imaginarul climatic. Dar chiar şi cu această reputaţie, Lucian Boia şi-a păstrat privilegiul de a nu se transforma într-un autor-vedetă, ci de a da întâietate absolută cărţilor sale....detalii

216 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 26.01 lei

in libhumanitas.ro

61
Explorarea imaginară a spaţiului

Când oamenii de ştiinţă din secolul XX au demonstrat fără tăgadă că nici Luna, nici Marte şi nici vreo altă planetă din sistemul solar nu sunt locuite, şi nu sunt semne că în univers ar exista vreo urmă de civilizaţie, astrele şi-au mai pierdut din strălucire....detalii

240 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 32.75 lei

in libhumanitas.ro

62
Două secole de mitologie naţională

Naţiune, naţionalism, stat naţional: cuvinte atât de des pronunţate şi cu o puternică încărcătură simbolică şi emoţională. Dar ce înseamnă ele de fapt? Reflectă o realitate obiectivă, sau sunt mai curând expresia unei mitologii materializate? Definesc permanenţe, sau doar o fază istorică recentă pe cale de a se încheia?...detalii

64
Istoriile mele

EBOOK – EPUB / PDF

...detalii
65
România, ţară de frontieră a Europei

După ce a supus unei analize critice multiplele construcţii ale istoriei naţionale, Lucian Boia ne oferă propria sa interpretare a României. Din acest punct de vedere, România, ţară de frontieră a Europei completează şi reîntregeşte demersul iniţiat în Istorie şi mit în conştiinţa românească: cele doua cărţi fac acum corp comun. Ce este România?...detalii

67
Capcanele istoriei
Elita intelectuală românească între 1930 şi 1950

De mai bine de douăzeci de ani, istorici de toate vârstele şi coloraturile sunt dominaţi de obsesia comportamentului public al intelectualilor români în secolul XX. S-a scris mult, mai ales de la înălţimea prezidiului unui complet de judecată morală, adesea fără a se putea administra toate probele unui dosar încâlcit, dar şi fără înţelegerea deplină a naturii umane....detalii

68

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 19.1 lei

in libhumanitas.ro

69
„Germanofilii“
Elita intelectuală românească în anii Primului Război Mondial

EBOOK – EPUB / PDF

...detalii

0 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 19.1 lei

in libhumanitas.ro

70
Între înger şi fiară
Mitul omului diferit din Antichitate până în zilele noastre

Cartea profesorului Lucian Boia a apărut mai întâi în Franţa. Originalul savant, iniţiator al unei discipline, istoria imaginarului, ne surprinde, ne intrigă şi ne delectează încă o dată. Cum să nu te intereseze să afli cum şi în ce pliu al timpului istoric real au luat naştere legendele şi miturile cel mai larg răspândite?...detalii

260 pagini

in: Humanitas

Disponibil cu 30.83 lei

in libhumanitas.ro

71
Istorie şi mit în conştiinţa românească

„Istoria a fost întotdeauna şi un instrument de putere. Cine stăpâneşte trecutul are şanse mari de a stăpâni şi prezentul. După 1989, condiţionarea opiniei publice prin istorie s-a dovedit a fi o constantă a strategiei Puterii, un mijloc cu atât mai abil, cu cât pentru cei mai mulţi este insesizabil....detalii

72
Două secole de mitologie naţională

Naţiune, naţionalism, stat naţional: cuvinte atât de des pronunţate şi cu o puternică încărcătură simbolică şi emoţională. Dar ce înseamnă ele de fapt? Reflectă o realitate obiectivă, sau sunt mai curând expresia unei mitologii materializate? Definesc permanenţe, sau doar o fază istorică recentă pe cale de a se încheia?...detalii

73
Tragedia Germaniei. 1914-1945

Este Tragedia Germaniei o lucrare de istorie revizionistă? O reorientare către „germanofilie“ a unui autor care este notoriu pentru inaderenţa la orice curent interpretativ major şi comod?...detalii

75
Franţa, hegemonie sau declin?

În urma semnalului de alarmă tras de istorici şi publicişti francezi, potrivit cărora Franţa s-ar afla în declin, Lucian Boia supune afirmaţia unei analize istorice riguroase, întinsă pe câteva secole din istoria atât de bogată a „surorii noastre de gintă latină"....detalii

76
Istorie şi mit în conştiinţa românească

„Istoria a fost întotdeauna şi un instrument de putere. Cine stăpâneşte trecutul are şanse mari de a stăpâni şi prezentul. După 1989, condiţionarea opiniei publice prin istorie s-a dovedit a fi o constantă a strategiei Puterii, un mijloc cu atât mai abil, cu cât pentru cei mai mulţi este insesizabil....detalii

77
Profesioniştii (Voce)

Zece emisiuni Profesioniştii: Bernea • Boia • Djuvara • Doinaş • Liiceanu • Manolescu • Mălăncioiu • Paleologu • Pleşu • Rebengiuc

...detalii
78
„Germanofilii“
Elita intelectuală românească în anii Primului Război Mondial

Lucian Boia, cu bine-cunoscutul său stil şi desfăşurând o demonstraţie fără cusur, risipeşte o altă iluzie întreţinută de istorici şi acceptată ca un adevăr: credinţa că ar fi existat în anii Primului Război Mondial, în ciuda câtorva opinii divergente, îndeosebi în rândul oamenilor politici, o cvasiunanimitate în jurul „idealului naţional“, în sensul intrării Ro...detalii

79
Două secole de mitologie naţională

Natiune, nationalism, stat national: cuvinte atat de des pronuntate si cu o puternica incarcatura simbolica si emotionala. Dar ce inseamna ele de faptReflecta o realitate obiectiva sau sunt mai curand expresia unei mitologii materializate? Definesc permanente sau doar o faza istorica recenta pe cale de a se incheia?...detalii

80
Jocul cu trecutul
Istoria intre adevar si fictiune

Ceea ce numim indeobste istorie nu este, in raport cu realitatea, decat o naratiune simplificata, dramatizata si investita cu sens. Ea filtreaza trecutul, il adapteaza si il deformeaza, trecandu-l prin sita imaginarului si structurandu-l in sensul ideologiilor prezentului....detalii

81
Napoleon III cel neiubit
Aceasta carte nu e o biografie. Intentia autorului este sa propuna o meditatie privind cariera unei personalitati care i-a dezbinat pe francezi si ii separa, inca, pe istorici. In centrul investigatiei se afla un proiect de o ambitie putin obisnuita. Napoleon III a vrut sa remodeleze Franta, Europa si lumea....detalii
82
Occidentul
O interpretare istorica

Cu o mie de ani in urma, civilizatia occidentala se desprindea anevoie din starea de anarhie provocata de caderea Imperiului Roman de Apus. Ce sanse avea aceasta societate frusta de tarani si razboinici, atat de departe de rafinamentul stralucitor al Chinei, al lumii islamice sau al Bizantului?...detalii

83
Sfarsitul lumii. O istorie fara sfarsit

De mii de ani incoace, sfarsiturile lumii se succeda fara incetare. Potop sau incendiu universal, Apocalipsa urmata de Judecata de Apoi, comete devastatoare, prabusiri ale scoartei terestre, invazii ale extraterestrilor, razboi nuclear, dezastru ecologic, dereglari climatice......detalii

84
Mitul democratiei

Pentru Lucian Boia, democratia efectiva – cea care presupune, in acelasi timp si fara vreo restrictie, suveranitatea poporului, libertatea si egalitatea – nu exista si nu va exista niciodata. Altfel spus: democratia este un mit....detalii

86
Tinerete fara batranete

Vom trai oare un secol si mai bine, sau chiar sute de ani, cu totii tineri si sanatosi?...detalii

87
Pentru o istorie a imaginarului
Sfarsitul lumii, extraterestrii si alte fantezii biologice, tentativa comunista de reinventare a lumii, mitologiile istorice si politice - iata cateva dintre temele tratate pana acum de Lucian Boia. Diversitatea lor nu exclude un aer de familie. Toate apartin imaginarului. Traim intr-o lume concreta, dar nu mai putin in propria noastra lume de reprezentari, proiectii si iluzii....detalii
88
Jules Verne

Mare creator de mituri, Jules Verne a devenit el insusi un mit. Multi dintre admiratorii sai vad si astazi in el un profet al stiintei si al lumii de maine (ceea ce de fapt nu a fost). Interpretarile privitoare la opera sa merg in toate sensurile. Pionier al tehnologiei moderne (americanii i-ar fi mers pe urme in drumul lor spre Luna) sau purtator al unui mesaj mitologic si religios?...detalii

89
Istorie si mit in constiinta romaneasca

Istorie si mit in constiinta romaneasca este cea mai cunoscuta carte a lui Lucian Boia, cel putin printre cititorii romani. Aparitia ei, in 1997, a insemnat un adevarat soc cultural si a deschis calea unor ample revizuiri istoriografice....detalii

90
Omul si clima
In Omul si clima, Lucian Boia analizeaza ansamblul teoriilor, scenariilor si psihozelor climatice, din Antichitate pana in zilele noastre, pentru a decripta mecanismul mental si ideologic al acestor constructii si atitudini....detalii
91
Romania tara de frontiera a Europei
Dupa ce a supus unei analize critice multiplele constructii ale istoriei nationale, Lucian Boia ofera acum propria sa interpretare a Romaniei. Din acest punct de vedere, Romania, tara de frontiera a Europei completeaza si intregeste demersul initiat in Istorie si mit in constiinta romaneasca: cele doua carti fac acum corp comun. Ce este Romania?...detalii
93
Intre inger si fiara

Cartea profesorului Lucian Boia apare mai intai in Franta si abia acum la noi. Si inca o data, originalul savant, initiator al unei catedre si al unei discipline, istoria imaginarului, ne surprinde, ne intriga si ne delecteaza. ...detalii

94
Jocul cu trecutul
Ceea ce numim indeobste istorie nu este, in raport cu realitatea, decat o naratiune simplificata, dramatizata si investita cu sens. Ea filtreaza trecutul, il adapteaza si il deformeaza, trecandu-l prin sita imaginarului si structurandu-l in sensul ideologiilor prezentului. ...detalii
95
Doua secole de mitologie nationala
Natiune, nationalism, stat national: cuvinte atat de des pronuntate si cu o puternica incarcatura simbolica si emotionala. Dar ce inseamna ele de fapt? Reflecta o realitate obiectiva sau sunt mai curand expresia unei mitologii materializate? Definesc permanente sau doar o faza istorica recenta pe cale de a se incheia?...detalii
96
Istorie si mit in constiinta romaneasca
Istorie si mit in constiinta romaneasca este prima analiza moderna, completa si sistematica a mitologiei istorice romanesti....detalii
97
Romania, tara de frontiera a Europei
Dupa ce a supus unei analize critice multiplele constructii ale istoriei nationale, Lucian Boia ofera acum propria sa interpretare a Romaniei. Din acest punct de vedere, Romania, tara de frontiera a Europei completeaza si intregeste demersul initiat in Istorie si mit in constiinta romaneasca: cele doua carti fac acum corp comun. Ce este Romania?...detalii
98
Mitul longevitatii
Vom trai oare doua sute de ani? Poate chiar mai mult, cred unii optimisti. Genetica este chemata astazi sa rezolve ceea ce omul viseaza din timpuri foarte vechi: o viata, daca nu eterna, in orice caz cat mai lunga si cu o prelungire corespunzatoare a tineretii. ...detalii
99
Mitologia stiintifica a comunismului
Ce a urmarit de fapt comunismul?...detalii
100
Sfarsitul lumii
De mii de ani incoace, sfarsiturile lumii se succeda fara incetare. Potop sau incendiu universal, Apocalipsa urmata de Judecata de Apoi, comete devastatoare, prabusiri ale scoartei terestre, invazii ale extraterestrilor, razboi nuclear, dezastru ecologic, dereglari climatice......detalii
101
Istorie si mit in constiinta romaneasca
Istorie si mit in constiinta romaneasca este prima analiza moderna, completa si sistematica a mitologiei istorice romanesti....detalii
102
Doua secole de mitologie nationala
Natiune, nationalism, stat national: cuvinte atat de des pronuntate si cu o puternica incarcatura simbolica si emotionala. Dar ce inseamna ele de fapt? Reflecta o realitate obiectiva sau sunt mai curand expresia unei mitologii materializate? Definesc permanente sau doar o faza istorica recenta pe cale de a se incheia?...detalii
103
Jocul cu trecutul
Ceea ce numim indeobste istorie nu este, in raport cu realitatea, decat o naratiune simplificata, dramatizata si investita cu sens. Ea filtreaza trecutul, il adapteaza si il deformeaza, trecandu-l prin sita imaginarului si structurandu-l in sensul ideologiilor prezentului. ...detalii
104
Istorie si mit in constiinta romaneasca
Istorie si mit in constiinta romaneasca este prima analiza moderna, completa si sistematica a mitologiei istorice romanesti....detalii

Comentarii

Buna ziua.

As dori sa stiu cand va fi disponibila" Istorie si mit in constiinta romaneasca".

Va multumesc.

Publică un comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public.