Sandro Penna
De acest autor:

1
Poesie/Poezii

„Dacă istoria este în primul rând acţiune, poezia lui Penna este în primul rând pasiune, în toate sensurile cuvântului....detalii